Bjälklag

Produktinformation - Bjälklag

Vi är experter på element av trä och kan förutom tak- och väggelement erbjuda kostnadseffektiva självbärande bjälklagselement. Då det ställs höga krav på ljud med hänsyn till lägenhetsskiljande bjälklag, tittar vi på varje projekt unikt och ser hur vi kan erbjuda dig den bästa och mest lämpliga lösningen.

Fuktsäkert

Tillverkningen sker i kontrollerad inomhusmiljö vilket ger fullständig kontroll på fuktsäkerhet.

Standardelementets uppbyggnad:

  • Konstruktionsplywood i hållfasthetsklass K20/70, alt golvspånskiva 22mm 
  • LVL- balkar
  • Stenull, beroende på brand och ljudklass
  • Stålplåt/Tunnplåt galvaniserad (vid behov), interiörlackad i hållfasthetsklass SUB 350/S350
  • Glespanel 28 x 70
  • Lim, SikaForce

Ingående material:

Svenska Takelement är väldigt noga med val av leverantör då vi värnar om arbetsmiljö, klimat och miljö.
Samtliga material kommer från erkända leverantörer som innehar CE märkning med gällande certifikat.