Brandresultatet på vårt takelement är här!

Dela inlägget

Brandresultatet på vårt takelement är här!

Dela inlägget

En prototyp av vårt takelement har brandprovats vid Luleå Tekniska Universitet (LTU). Preliminära resultatet visar att elementet uppfyller åtminstone brandteknisk klass REI 60 utan någon brandgipsskiva. Stort tack till Michael Försth på LTU och Jörgen Thor på Brandskyddslaget AB för ett gott samarbete i denna prövningsprocess!

Brandresultatet på vårt takelement är här!

En prototyp av vårt takelement har brandprovats vid Luleå Tekniska Universitet (LTU). Preliminära resultatet visar att elementet uppfyller åtminstone brandteknisk klass REI 60 utan någon brandgipsskiva. Stort tack till Michael Försth på LTU och Jörgen Thor på Brandskyddslaget AB för ett gott samarbete i denna prövningsprocess!

Svenska Takelement AB tillverkar prefabricerade takelement.

Den bärande stommen utgörs av Kertobalkar med bredd 45 mm och centrumavstånd 600 mm. Höjden på Kertobalkarna beror på aktuella spännvidder, snölaster samt krav på värmeisolering.

Jämförande beräkningar av motsvarande temperaturer med värmeledningsprogrammet TASEF visar på god överenstämmelse mellan beräknade och uppmätta temperaturer.

Vidare konstaterades god överenstämmelse mellan beräknad förkolning och efter försöket uppmätt förkolning. 

På basis av beräkningarna och det verifierande brandprovet kan konstateras att ett utförande av takelementet med balkhöjd av 250 mm eller högre uppfyller brandteknisk klass REI 60.

Sammanfattat gäller vidare att beräkningsmodellen med använda termiska materialdata generellt kan användas för beräkning av takelementets brandtekniska klass (R 30, R 60, R 90 etc) vid olika alternativa utformningar.

Andra inlägg