Därför ska du välja Svenska Takelement

Hög kvalité

Svenska Takelement levererar förstklassiga takelement av mycket hög kvalitet i egen fabrik i Västerås. Spännviddstabell och U-värdestabell på hemsidan ger en första indikation om vilket element som behövs (oftast styr U-värdet). Produktanpassade lösningar diskuteras med K och beställare under ett förprojekteringsmöte. Underlaget vi behöver är IFC-modeller från K, A, installationer med genomföringar i tak och prefab. Utöver det behöver vi detaljer från A och K, samt håltagningsunderlag från installatörer.

Kontrollberäkning gällande bärighet sker utifrån formfaktor, snöfickor,
avväxlingar osv. vid vår projektering. Om taket ska ha skivverkan specificerar K vilka upplagslinjer som är tänkta att ta horisontella laster i olika riktningar och vi anpassar taket därefter. Elementen levereras
täta med plywood och underlagstäckning över håltagningar. När fönster/genomföringar monteras tas hål för detta på plats.

Våra takelement klarar korta såväl som långa spännvidder. Det gör att vi har möjlighet att vara flexibla gentemot våra kunders önskemål. Takelementen byggs av produkter med mycket bra prestanda.

Mycket av de värmeförluster som förekommer i byggnader sker via taket. Av den anledningen är investeringen av varma tak den mest lönsamma investeringen man kan göra ur energisynpunkt. Exponeringen om man väljer att platsbygga taket kan lätt leda till fuktskador. Det är därmed viktigt med snabba montage. När väl taket är på är byggnaden tät och väderskyddad.

Effektiv och kort montagetid med takelement gör att du som kund sparar både tid och pengar. Varje takelement har en stor täckande yta. Lättmonterade tak innebär tätt hus snabbt, vilket minimerar risk för fuktskador.

Takelementen tillverkas i kontrollerad inomhusmiljö. Det gör att elementen levereras torra, vilket innebär att byggnadens uttorkningstid är minimal. Den vitlackerade plåten gör att vi levererar ett färdigt undertak till kund. Något som är passande för byggnader typ köpcentra, sporthallar m.m.

Varje takelement är vid leverans försett med fyra stycken CE-godkända lyftband. Takelementen har låg egenvikt per kvm, vilket betyder att mobilkranen klarar långa utligg vid montage.

Tätt hus snabbt

Miljövänliga produkter

Europa bygger så det knakar med trä. Kraven på hållbara byggnadsverk och bostäder har gjort att efterfrågan på träprodukter ökat. Ingen är gladare än vi över detta faktum, då vi är starka förespråkare för träbyggeri. För att bygga mer säkert är prefabricering vägen att gå. Egenskaperna i trämaterial har visats sig hälsosammare för människor utifrån flera aspekter.

Svenska takelement är mycket noga i sina inköpsval och använder oss endast av certifierade leverantörer. Vi är dessutom noga med att sortera vårt material i fabrik. Vår hybridkonstruktion har brandprovats på Luleås Tekniska Universitet (LTU) där resultatet visade att elementen utan någon brandgips klarar REI 90. Styrkan i vår hybridkonstruktion gör att vi klarar långa spännvidder vid stora snölaster och är så konstruktivt starkt att det passar utmärkt för att dimensionera för styv takskiva.

Vår miljöansvariga arbetar kontinuerligt för att vi ska minska vår klimatpåverkan och har som främsta uppgift att förmedla miljöinformation både inom företaget men också utåt till kunder. Rent konkret kan det handla om att sammanställa hur mycket och vad vi levererar till de olika projekten samt hålla informationen uppdaterad i de olika miljöportalerna. Som hjälp finns företagets framtagna EPD, som ni även hittar på EPD internationals hemsida www.environdec.com