Födelsedagfirande lönar sig på fler sätt än vad ni kanske tror…

Dela inlägget

Födelsedagfirande lönar sig på fler sätt än vad ni kanske tror…

Dela inlägget

I veckan berättar Svenska Takelements produktionschef glatt: ”Det byggs så det riktigt smattrar där ute i fabriken. Vi klarar våra uppsatta mål och stämningen är på topp.” Att ha nöjda medarbetare är viktigt för alla företag. Forskning visar att hög arbetsglädje ger mer energi till att prestera sitt allra bästa. Det gynnar kreativitet, innovation och samarbete. Effektiviteten ökar och sjukfrånvaron blir lägre. Nöjda medarbetare kommer dessutom att prata gott om sitt företag och rekommendera det vidare till andra. En arbetsmiljö som drabbas av dålig stämning riskerar ohälsa, stress och sjukskrivningar, något som kan kosta företaget mycket pengar. Anledningarna till att aktivt jobba för att personalen ska känna sig inkluderade, engagerade och glada är därför många.

I veckan berättar Svenska Takelements produktionschef glatt:
”Det byggs så det riktigt smattrar där ute i fabriken. Vi klarar våra uppsatta mål och stämningen är på topp.”

Att ha nöjda medarbetare är viktigt för alla företag. Forskning visar att hög arbetsglädje ger mer energi till att prestera sitt allra bästa. Det gynnar kreativitet, innovation och samarbete. Effektiviteten ökar och sjukfrånvaron blir lägre. Nöjda medarbetare kommer dessutom att prata gott om sitt företag och rekommendera det vidare till andra. En arbetsmiljö som drabbas av dålig stämning riskerar ohälsa, stress och sjukskrivningar, något som kan kosta företaget mycket pengar. Anledningarna till att aktivt jobba för att personalen ska känna sig inkluderade, engagerade och glada är därför många.

Kritikerna till vikten av nöjda och glada medarbetare som har det trevligt på jobbet, skulle säga att det istället är meningsfullhet man ska sträva efter på ett företag. Att varje person ska förstå vikten av just sin roll på arbetet och på så sätt pysa ut entusiasm, driv och motivation. Här har chefer en jätteviktig roll i att hjälpa varje individ se meningsfullheten. Forskning har visat att det finns fyra viktiga ledarbeteenden som avgör en chefs förmåga att få medarbetarna att uppleva jobbet som meningsfullt, alla fyra krävs för att få meningsfullhet: att vara nyfiken och full av frågor, att vara utmanande och ihärdig, att rekrytera personer vars värderingar matchar med verksamhetens kultur och att lita på människor.

Oavsett hur man beskriver framgångsreceptet är ledarskap mycket komplext, då människor är olika och komplexa. Alla går vi i olika perioder av livet igenom svårigheter. Som ledare är det då viktigt att visa förståelse för detta samtidigt som man inte ska vara tillåtande. Det är en konst att visa att man ser och förstår individens komplexa situation samtidigt som man är tydlig med förväntningarna på arbetet. Att som chef få medarbetaren att tänka utifrån ett större perspektiv och tillsammans utarbeta en plan när arbetssituationen inte längre är hållbar är svårt. Vi i ledningen är oerhört tacksamma över alla våra chefer och lagbasar som aktivt arbetar med alla våra individer varje dag.

Vi ser att ni kämpar hårt för att bygga era olika team på de olika avdelningarna och vi vill att ni ska veta att det betyder oerhört mycket för oss!

Fredrik Dunder - Produktionschef
Jim Hedström - Konstruktionschef
Patrik Ringström - Lagbas Såg
Jesper Nilsson - Lagbas Hall A
Torej Yari - Lagbas Hall B
Rolf Mylläri - Lagbas Leveranser

Andra inlägg