Globala målen

Dela inlägget

Globala målen

Dela inlägget

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Vi vet att det rätta byggmaterialet idag och för vår framtid, är trä!

Vi kommer att vara elva miljoner invånare i Sverige år 2029. Och till 2030 ska det finnas tillgång till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder till alla. Hur löser vi den ekvationen?

– Trä är ett lätt och starkt material som gör att vi i urbana områden på ett enkelt sätt kan bygga på, bygga ut och bygga till, säger Susanne Rudenstam som är chef för Sveriges Träbyggnadskansli.

Läs hela intervjun med Susanne Rudenstam här: “Mål 11 – hållbara städer och samhällen”

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara.

Träprodukter som i styrka mäter sig med betong, som samtidigt lagrar koldioxid under hela dess livstid!

– För oss är det mycket viktigt att vi driver forskningen inom träområdet framåt. Idag finns produkter av trä som i styrka mäter sig med betong och som samtidigt lagrar koldioxid under hela dess livstid. När fler väljer en karriär för att utveckla produkter, användningsområden och hjälpmedel för att ta ut det bästa av råvaran – då har vi lyckats, säger Björn Källander som är chef för standardisering och forskning på Svenskt Trä.

Läs hela intervjun med Björn Källander här: “Mål 9 – hållbar industri – innovationer och infrastruktur”

Svenska Takelement verkar för de Globala målen!


Läs mer om Globala målen här: Globala målen

 

Välkommen att kontakta oss på Svenska Takelement!

Fakta om Svenska Takelement:

Andra inlägg