Har du en god kommunikativ förmåga?

Dela inlägget

Har du en god kommunikativ förmåga?

Dela inlägget

Hur många av oss har inte mött personer som aldrig, någonsin, i någon situation skulle erkänna en brist eller ha modet att säga; “Det där ligger utanför min expertis, jag dubbelkollar och återkommer.”

Hur många av oss har inte mött personer som aldrig, någonsin, i någon situation skulle erkänna en brist eller ha modet att säga; “Det där ligger utanför min expertis, jag dubbelkollar och återkommer.” Den enorma tid som läggs ned på misstag och fel på grund av kommunikationssvårigheter finns såklart inte bara i byggbranschen.

Som prefableverantör samarbetar vi med flera olika byggföretag runtom i Sverige. Tyvärr ser vi en rådande trend av urholkande kunskap och bristfällig kommunikationsförmåga. Två viktiga kännetecken om man vill respekteras och framstå som en professionell yrkesman.

En bild av ett företag som helhet avspeglar sig alltid i de personer som representerar företaget utåt. Eftersom att socialisering huvudsakligen sker genom observationer, härmningar och praktik kan en hel del sägas om ett företag utifrån de anställdas beteenden.

Varför är det så svårt att både vara kompetent inom sin yrkesroll och samtidigt ha en god kommunikativ förmåga?

För att lyckas med sin roll räcker det inte med att ha en bra grundutbildning. Alla har vi träffat de här människorna i våra liv. De som är oerhört kompetenta inom sitt fält men som på grund av bristande självinsikt och bristande kommunikationsförmåga, ändå inte lyckas med sitt uppdrag. Hur många av oss har inte mött personer som aldrig, någonsin, i någon situation skulle erkänna en brist eller ha modet att säga; “Det där ligger utanför min expertis, jag dubbelkollar och återkommer.” Den enorma tid som läggs ned på misstag och fel på grund av kommunikationssvårigheter finns såklart inte bara i byggbranschen.

Finns det ärliga och öppna samarbeten?

Tänk er ett företag och bransch där fulspel inte finns. Där ärlig och öppen dialog är grundförutsättningar för all kommunikation, både inom företaget och utåt mot kund. Tänk er att sitta i möten där samtliga parter har ett gemensamt mål. Där varje individ har styrkan nog att erkänna när man inte kan saker. Där detta erkännande dessutom sker med ett löfte om återkoppling först efter att mer fakta tagits fram. Tänk er dessutom att detta hos varken individen ifråga eller övriga runt omkring inte ses som ett nederlag på något sätt, utan hyllas som både starkt och modigt! En bransch där “tuppande” inte finns och där den där rädslan som finns inombords att bli avslöjad om man är för ärlig, helt är eliminerad.

Ta en minut och fundera.

Vad skulle hända om en sådan insikt och kommunikation fanns inom ditt företag eller organisation?

Vill du komma i kontakt med oss på Svenska Takelement – klicka nedan:

Andra inlägg