Hur viktigt är brandskyddet?

Dela inlägget

Hur viktigt är brandskyddet?

Dela inlägget

Med en hög REI-klass ökar du brandsäkerheten i byggnaden och ger därmed ett ökat skydd till människor och egendom vid brand.

Sverige har genom åren varit med om flera tragiska bränder som fått förödande konsekvenser. Orsakerna till branden har statistiskt sätt  varierat beroende på byggnad och vilken verksamhet som bedrivs. Vanliga orsaker i offentliga byggnader såsom skolor, sjukhus och köpcentrum har varit felaktig installation eller underhåll av elektronisk utrustning, lagring av brandfarliga material men tyvärr har även anlagd brand varit en stor orsak.

Vi vill alla bygga ett hållbart samhälle. Fler och fler byggnader klimatanpassas och byggs med miljövänliga material såsom trä. Vi ser en ökad förfrågan på höghus och hela kvarter av trähus. Kanon tycker vi på Svenska Takelement. Det som dock är viktigt i en sån omställning är att beställare och byggentreprenörer är noggranna med brandsäkerheten. 

När det gäller brandskydd i höga byggnader har forskningen gått framåt, men då efterfrågan på träkonstruktioner kraftigt ökat går forskningen i samma takt som byggnationerna verkställs. Då stora bränder i träbebyggelse inträffat i svensk historia var det framtill år 1994 inte tillåtet att bygga trähus med fler än två våningar, på grund av brandrisken. Idag kan höga trähus byggas så att de uppfyller våra byggregler gällande brandsäkerheten – där det då främst handlar om att trygga människornas säkerhet. Brandskydd som däremot skyddar egendom är i mycket liten omfattning skrivet om i Boverkets byggregler. 

En stor utmaning för räddningstjänsterna i Sverige när det gäller att släcka en brännbar konstruktion är att de aldrig kan vara helt säkra på hur länge det har brunnit. Rasrisken gör därmed att räddningstjänsten inte kan gå in och släcka. Brandklassningen ska därmed tas i beaktande när det gäller samtliga byggnader. Med en hög REI-klass ökar du brandsäkerheten i byggnaden och ger därmed ett ökat skydd till både människor och egendom vid brand. 

Takkonstruktioner med lätta trätakstolar har länge använts vid byggnation av lägre byggnader. Där finns det brandtekniska utmaningar som tyvärr har följt med även till byggnation av högre byggnader. Det kan leda till snabb brandspridning mellan olika brandceller. Beräkningar vad gäller brand måste tas på allvar och ska ske av personer som har rätt kunskapsnivå för uppgiften. 

För oss på Svenska Takelement var det mycket viktigt att brandtesta vår hybridkonstruktion för att påvisa den brandklassning vi klarar. Vi erbjuder Takelement med färdiga undertak som klarar REI-90. Det betyder att taket tål eld i 90 minuter utan att rasa eller sprida lågor eller värme till andra ytor. 

Vår hybridkonstruktions brandmotstånd har analyserats och verifierats genom brandprov vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) med översyn av Michael Försth på LTU samt av Jörgen Thor på Brandskyddlaget AB.

I den slutliga rapporten visas det att vårt utförande av takelementet uppfyller brandteknisk klass REI 90. Beräkningsmodellen med använda termiska materialdata kan användas generellt för beräkning av takelementets brandtekniska klass (R 30, R 60, R 90 etc) vid olika utformningar.

Brandskyddet är mycket viktigt – det kan rädda både liv och människors egendom – vi skulle önska att kraven på brand togs i större beaktande vad gäller fler byggnader än vad som görs idag. När väl olyckan är framme kan det annars få förödande konsekvenser!

Detta ingår när du köper takelement från STE:

  • 3D-projektering med optimala och hållbara lösningar för just ditt projekt, vilket ger stora fördelar vad gäller planering för teknikinstallationer
  • Ansvarig projektör som leder anpassningen av det prefabricerade taket mot övrig stomme, balkar, bjälklag och väggar.
  • Högkvalitativt tak som är anpassat efter byggnadens målsättning.
  • Skräddarsydda element utifrån miljökrav, brandkrav, u-värde och önskade spännvidder.
  • Täta takelement som är förberedda med hål för takfönster, takluckor, ventilation mm.
  • Kostnadskontroll, priset är fast vilket gör det lättare att räkna faktisk kostnad i tidigt skede.
  • Kvalitetsgaranti, kontrollerad tillverkning sker inomhus.
  • Snabba leveranser – snabbt montage ger tätt hus.
  • Service och support under hela processen från projektering till monterat tak så flödet blir rätt.

Andra inlägg