Investeringar som gör skillnad!

Dela inlägget

Investeringar som gör skillnad!

Dela inlägget

En investering är en kapitalinsats som förväntas leda till framtida avkastning. Kapitalinsatsen sker ofta som en utgift i pengar, men kan även vara en insats av andra former av resurser. Avkastningen kan antingen komma i form av ökade intäkter eller i form av minskade kostnader.

Investeringar som gör skillnad!

En investering är en kapitalinsats som förväntas leda till framtida avkastning. Kapitalinsatsen sker ofta som en utgift i pengar, men kan även vara en insats av andra former av resurser. Avkastningen kan antingen komma i form av ökade intäkter eller i form av minskade kostnader.

Två viktiga investeringar som vi gör just nu på Svenska Takelement är ett större inköp, i form av Randeksåg samt utbyggnad av vår kontorsdel. Båda dessa investeringar förväntar vi oss ska ge framtida avkastning men på lite olika sätt.

Randeksåg är en halvautomatisk kapsåg vars klinga både svänger och tiltar, vilket gör att den kan utföra alla önskvärda kapsnitt. Man kan också utnyttja den stora klingdiametern till att kapa flera staplade virkesdetaljer samtidigt.

Denna investering kommer effektivisera för produktionen, då förarbetet kommer att speedas upp, vilket gör att vi snabbare kommer kunna få ut materialet till tillverkningsborden. Förhoppningen med denna investering är att vi kommer kunna öka tillverkningstakten och därmed kunna ta in fler projekt framöver.

Den andra investeringen vi gör just nu är att bygga ut vår kontorsdel så att de konstruktörer vi anställt från och med augusti kommer sitta bredvid produktionen.

När vi har egna konstruktörer på plats kommer vi kunna få ett jämnare flöde i projekteringen samt få ökad flexibilitet mellan de olika projekten. Teori och praktik går hand i hand och vi är övertygade om att det kommer leda till produktiva samtal för båda parter.

Att våga investera och expandera upplevs alltid svårt och lite läskigt till en början. Beslutet kring dessa två investeringar har fattats efter noggrant planerande med ett tydligt syfte. Två viktiga delar inför en satsning. Nu kör vi!

Önskar ni komma i kontakt med oss på Svenska Takelement – klicka nedan!

Andra inlägg