Jag lärde mig mycket från perioden när jag byggde hallar!

Dela inlägget

Jag lärde mig mycket från perioden när jag byggde hallar!

Dela inlägget

Som konstruktör har jag ritat många hallar genom åren.

Svenska Takelements VD Göran Petersén började sin karriär på konstruktionskontor med tunga industribyggnader åt stålindustrin som huvuduppgift. Efter ett tiotal år bildade han och en kollega byggnadsfirma med inriktning på att bygga hallbyggnader med “lätta” konstruktioner, som tennishallar, ishallar, ridhus och industribyggnader:

-När vi på 80- och 90-talet byggde hallar var principen lättbyggteknik. Det var pelare som bara skulle ta tryck och där byggnaderna stabiliserades med styv takskiva samt vindkryss i alla fasader. Från början jobbades det med mycket plåt, balkar av plåt, takplåt och väggplåt som skruvades ihop. 

Idén till takelement grundade sig just under den perioden då jag och min dåvarande arbetskollega Sören byggde olika typer av hallbyggnader. Jag ansåg att det gick åt väldigt mycket arbetstimmar till att bygga tak. Vanligt i branschen var väggelement, men något liknande för tak fanns inte. Den stora anledningen till det tror jag var komplexiteten kring att räkna hem samverkanskonstruktioner. Hade ingenjörerna fått styra, hade införandet av takelement skett tidigare men byggbranschen är konservativ och nytänk får alltid motstånd till en början.

Materialen vad gäller hallbyggnation har idag utvecklats, det finns till exempel isolerade sandwishpaneler som väggelement som de flesta använder sig av. Vad gäller taket är tänket dock ungefär detsamma med bärande högprofilerad plåt, tung isolering och ytskikt i form av duk eller papp. Redan på 80- och 90-talet hade jag tankar kring att bygga tak som färdiga element för att få en mer tidseffektiv och ekonomisk lösning.

Idag bygger vi takelement som till största del består helt av trä. Trä tror vi är framtidens byggmaterial då vi vet att fördelarna är många. Det är ett miljövänligt material som är lätt att bearbeta. Med vår hybridkonstruktion kan vi bygga väldigt starka takelement som klarar långa spännvidder, får väldigt liten nedböjning och klarar de höga brandkraven. En produkt som passar till väldigt många olika slags byggnader. 

-Hela byggbranschen går mot ett mer grönt byggande där man vill ha kontroll på hela kedjan i byggprocessen. Vi märker att många byggherrar tänker om när det gäller just hallbyggnader och strävar efter att bygga mer miljövänligt och hållbart. En byggherre som gått i bräschen för detta levererade vi takelement till under 2023. Triple Zero i Bålsta var Sveriges första logistikbyggnad som byggdes helt i trä. Den byggnaden hoppas vi ska inspirera fler att tänka likadant. 

Välkommen att ta kontakt med oss!

Andra inlägg