Ledarskap – hur skapar man ett engagemang för ett företags visioner och målsättningar?

Dela inlägget

Ledarskap – hur skapar man ett engagemang för ett företags visioner och målsättningar?

Dela inlägget

“Hur många bildspel har man inte själv sett genom åren, där ens ledare berättar om företagets målsättningar. Ibland har de varit givande, men många gånger har man artigt suttit och tittat, nickat med i det som sägs, samtidigt som man egentligen suttit och tänkt helt andra tankar. Så hur skapar man ett engagemang för ett företags visioner och målsättningar egentligen?”

Ledarskap – hur skapar man ett engagemang för ett företags visioner och målsättningar?

“Hur många bildspel har man inte själv sett genom åren, där ens ledare berättar om företagets målsättningar. Ibland har de varit givande, men många gånger har man artigt suttit och tittat, nickat med i det som sägs, samtidigt som man egentligen suttit och tänkt helt andra tankar. Så hur skapar man ett engagemang för ett företags visioner och målsättningar egentligen?”

Nytt år, nya möjligheter. Vi är säkerligen inte ensamma om att ha stora målsättningar inför 2021. Om det är något pandemin har skapat, i alla fall hos oss, så är det ett enormt törstande efter gemenskap och fysisk samvaro. Digitala möten kommer alltid vara praktiskt, effektivt, funktionellt och kommer definitivt fortsättas att användas under lång tid framöver.

Men. Åå vad vi saknar fysiska besök. Att få inspireras genom alla våra sinnen. Att se och höra nya platser. Kunna känna lukterna, smakerna och dess stämningar. Allt det som vi människor mår så bra av, och som är ovärderligt, när det kommer till att fatta kloka affärsbeslut.

i kickade igång det nya året på företaget genom att berätta om Svenska Takelements visioner och målsättningar. Dessa målsättningar bröts sedan ned till konkreta mål för varje del av vår verksamhet. Vi är inte ensamma om att göra på detta vis. Hur många bildspel har man inte själv sett genom åren, där ens ledare berättar om företagets målsättningar.

Ibland har de varit givande, men många gånger har man artigt suttit och tittat, nickat med i det som sägs, samtidigt som man egentligen suttit och tänkt på helt andra tankar.

 

Så hur skapar man ett engagemang för ett företags visioner och målsättningar egentligen?

Till att börja med bör man som ledare ställa sig frågan: Vad är egentligen vårt företag? För oss var svaret självklart. Vårt företag är dess människor som arbetar här. Det är dem som är ambassadörerna utåt och som genom deras beteende speglar företagets kultur, värderingar, åsikter, mål och visioner. Dock räcker det inte med att ha denna insikt för att ett engagemang ska skapas hos alla. Ansvar behöver också tydligt delegeras och det är här den stora skillnaden i mångas ledarskap inträffar.

Att berätta varför något ska göras är betydligt mer effektivt än att berätta exakt hur det ska göras. Det finns många olika sätt att lösa ett problem på, dock bör anledningen till varför det bör lösas vara så engagerande att människorna blir inspirerade och förstår att det är dem som är en stor del av dess lösningar. Vetskapen om att “jaget” betyder något och att “jag” inte bara kan göra skillnad, utan faktiskt vill göra skillnad, är ovärderligt för ett företags framgångar.

Om insikten är att ett företags viktigaste resurs är dess människor, behöver man såklart hitta just deras individuella inre motivation för att just dem ska kunna bidra. Yttre belöningar i form av pengar, titlar, eller materiella ting är såklart en drivkraft som inte bör förringas. Men. Om man vill att en människa ska stanna längre än så på en arbetsplats, behöver individernas inre belöningar också tillgodoses.

Inre belöningar i form av meningsfullhet, sammanhang, gemenskap, uppskattning och goda stämningar, tror vi är betydligt viktigare för människor än vad många kanske tror. För visst tar det emot att lämna en arbetsplats där ens idéer lyssnas på, där man är efterlängtad och där man ständigt får utvecklas? Borta är tiden där man byter jobb vartannat år.

Vi på Svenska Takelement kommer alltid sträva efter att vara den där arbetsplatsen man stannar på. Inte för att man måste eller inte är förmögen att göra något annat. Utan för att man vill. Och för att man inte kan se hur det skulle kunna bli bättre någon annanstans.

 
Önskar ni komma i kontakt med oss på Svenska Takelement – klicka nedan!

Andra inlägg