Nedböjningstest Triple Zero

Dela inlägget

Nedböjningstest Triple Zero

Dela inlägget

Resultatet av detta nedböjningstest är mycket tillfredsställande. Vi konstaterar att Triple Zero får ett mycket styvt takelement.

I veckan gjordes ett nedböjningstest vad gäller Triple Zeros takelement. Elementet som provades hade bredden 2,4 m och längden 15 m. Belastningsfallet var med spännvidden 2 x 7,5 m. Takelementet belastades motsvarande snözon 1,5 samt med tillhörande installationslast. Den totala lasten vi simulerade i bruksgränstillståndet var 0,913 kN/m2.

Bild 1
Bild 2

Bild 1: Uppmätt vid stöd 105 mm. Elementet ligger upplagt på en träregel med höjden 105 mm.

Bild 2: Uppmätt centriskt mellan stöd 94 mm, vilket innebär att nedböjningen var 11 mm.

Kommentar: Den teoretiska beräkningen visade 9,09 mm i nedböjning. Hänsyn måste då tas till ojämnhet mot betonggolvet som i detta fall gav en differens på 1,91 mm.

Resultatet av detta nedböjningstest är mycket tillfredsställande.

Vi konstaterar att Triple Zero får ett mycket styvt takelement.

Triple Zero

Läs mer om Logicenters och Triple Zero nedan!

Andra inlägg