Nedläggning av Västerås flygplats – Samma misstag som nedrustningen av försvarsmakten?

Dela inlägget

Nedläggning av Västerås flygplats – Samma misstag som nedrustningen av försvarsmakten?

Dela inlägget

I Västerås där vi på Svenska Takelement verkar, hölls nyligen en rådgivande folkomröstning om huruvida Västerås flygplats ska läggas ned eller inte. Bakgrunden till folkomröstningen var att den styrande majoriteten i Västerås meddelade under 2020 att man vill avveckla verksamheten som bedrivs av flygplatsbolaget Nya Västerås Flygplats AB.

I Västerås där vi på Svenska Takelement verkar, hölls nyligen en rådgivande folkomröstning om huruvida Västerås flygplats ska läggas ned eller inte. Bakgrunden till folkomröstningen var att den styrande majoriteten i Västerås meddelade under 2020 att man vill avveckla verksamheten som bedrivs av flygplatsbolaget Nya Västerås Flygplats AB.

Då många reagerade på detta beslut genomfördes en namninsamling för att en folkomröstning om flygplatsen skulle ske. 15 395 stycken namnunderskrifter samlades in och kommunfullmäktige beslutade därefter att en folkomröstning skulle genomföras.

 

Oavsett resultat är folkomröstningen endast rådgivande. Det är upp till de förtroendevalda att besluta om hänsyn ska tas till resultatet av folkomröstningen eller inte. Nya Västerås Flygplats AB ägs av Västerås Stadshus AB som i sin tur ägs till 100 % av Västerås stad. Bolaget hanterar allt kring de kommersiella flygplan som lyfter och landar på Västerås Flygplats, och passagerarna som åker med flygoperatörernas flygplan.

Till exempel: skötsel av landningsbanor, incheckning, utcheckning, parkeringsavgifter vid flygplatsen. Bolaget innehar även de tillstånd som krävs för att klassificeras som en instrumentflygplats. Nya Västerås Flygplats AB har också försäljning i form av bar, café och taxfree. Nya Västerås Flygplats AB säljer också call-centertjänster till mindre flygoperatörer.

Argumenten för nedläggningen är som alla förstår ekonomiska. Kritikerna menar att alldeles för mycket av Västeråsarnas skattepengar går till flygplatsen, då det istället skulle kunna gå till välfärden. Ett argument som är svårt att inte ta till sig, då välfärden ligger oss alla varmt om hjärtat. I Sverige har vi flera erfarenheter där förhastade beslut om försäljning och nedläggningar visat sig inte vara gynnsamma i ett längre perspektiv.

Ett ypperligt exempel på detta är nedrustningen av försvarsmakten. Ganska snabbt insåg man att detta var ett förhastat beslut och upprustningen blev/är otroligt kostsam. Vi på Svenska Takelement ber kommunfullmäktige i Västerås att tänka ett varv till kring denna fråga. Folkomröstningen visade ett klart nej till nedläggningen. I detta fall skulle det inte vara allt för förvånande om det i ett senare skede visar sig att folket hade alldeles rätt. Vi inväntar kommunfullmäktiges beslut i denna fråga.

Andra inlägg