Platsbyggt borde i princip vara förbjudet!

Dela inlägget

Platsbyggt borde i princip vara förbjudet!

Dela inlägget

Hur någon människa kan förorda att bygga platsbyggt i denna tid, övergår mitt förstånd. Vi önskar en hårdare styrning vad gäller projekteringen så att det är öppet för både platsbyggeri och elementbyggeri i förfrågningsunderlagen.

“Hur någon människa kan förorda att bygga platsbyggt i denna tid, övergår mitt förstånd. Vi önskar en hårdare styrning vad gäller projekteringen så att det är öppet för både platsbyggeri och elementbyggeri i förfrågningsunderlagen. Det är först då det kan göras en likvärdig jämförelse vad gäller både kvalitet och pris!” säger Göran Petersén, VD på Svenska Takelement.

Fakta:

Hur går det till idag?

– Många offentliga upphandlare känner sig låsta av lagen som den fungerar idag och efterlyser en förändring där jämförelsen kvalitet och pris är möjlig. Alla konstruktioner ska bedömas med en likvärdighet. Men vad är då egentligen likvärdighet och på vilka grunder görs bedömningen?

– I de allra flesta fall är det priset som styr. Beställaren har oftast inte förmågan att bedöma kvaliteten själv. Därför tar de hjälp av byggkunniga såsom arkitekt, konstruktör och byggekonom. I den utvalda projektgruppen kan beställaren önska vad de vill ha för gestaltning, funktioner och materialval i projektet.

– När det sedan kommer till att välja byggentreprenör har beställaren fått in ett antal offerter på sitt förfrågningsunderlag. Tyvärr är det många projektörer som i sitt förfrågningsunderlag fortfarande förordar platsbyggeri. Något som även innebär lång byggtid, stor risk för fuktproblem, lång uttorkningstid och i slutändan ett mycket dyrare pris.

Vill se en förändring!

– Vi på Svenska Takelement vill se en förändring, där beställarna i sina förfrågningsunderlag öppnar upp för att bygga prefabricerat. Som det är idag kan vi inte i de flesta fall lämna en offert på en förfrågan, där det är förordat platsbyggt, utan att huset först projekteras om, så att det passar både platsbyggeri och elementbyggeri.

– När man som offentlig upphandlare projekterat för platsbyggeri, utesluter man alla andra alternativ redan från första början. Indirekt gör man då ett riktat produktval som LOU (lagen om offentlig upphandling) förbjuder.

Skärpning alla beställare och projektörer!

– Vi önskar en hårdare styrning från er beställare vad gäller projekteringen så att det är öppet för både platsbyggeri och elementbyggeri. Det är först då det kan göras en likvärdig jämförelse vad gäller både kvalitet och pris. Ni som beställare behöver ta ett större ansvar och sluta att bli styrda av projektörerna. Självklart förordar de platsbyggeri, då det innebär mer projekteringsarbete för dem och därmed ett större arvode att ta ut.

– Vi öppnar härmed upp för en närmare dialog med alla beställare och projektörer, där vi som leverantör av tak- och väggelement kan beskriva alla de fördelar som finns med att bygga prefabricerat. Det är först när ni sett till att ändra förfrågningsunderlagen så att de gäller båda byggmetoderna, som ni kan se till att få en rättvis bedömning av både kvalitet och pris!

Fakta om Svenska Takelement:

Vill du komma i kontakt med oss på Svenska Takelement – klicka nedan:

Andra inlägg