Prefab är bäst för totalekonomin!

Dela inlägget

Prefab är bäst för totalekonomin!

Dela inlägget

En bra totalekonomi handlar om mer än bara inköpspriset – det är viktigt att komma ihåg att ta med samtliga faktorer i beräkningen.

En bra totalekonomi handlar om mer än bara inköpspriset – det är viktigt att komma ihåg att ta med samtliga faktorer i beräkningen. Att handla prefab innebär att du betalar en fast summa för dina produkter som genererar besparingar i projektet.

– Vi upplever att våra kunder har svårt att bedöma den totala tidsåtgången vid platsbyggeri i en jämförelsekalkyl. Många gånger har det visat sig bli dyrare i projekten än vad man i kalkyl räknat med. Lösningarna för att ro projekten i land har många gånger blivit billig arbetskraft, det är något många inte vill prata om. Ju tidigare man kan fastslå totalekonomin desto mer gynnsamt är det för alla, där man slipper obehagliga överraskningar i slutet. Konkurrensutsättning i all ära men kvaliteten – tekniska lösningen – totalekonomin borde vara avgörande för byggherren. Vi antar alla utmaningar och projekt för att påvisa att det är bättre totalekonomi med välisolerade takelement än platsbyggeri.

Göran Petersén
Verkställande direktör, Svenska Takelement AB

Detta ingår när du köper takelement från STE:

 • 3D-projektering med optimala och hållbara lösningar för just ditt projekt, vilket ger stora fördelar vad gäller planering för teknikinstallationer
 • Ansvarig projektör som leder anpassningen av det prefabricerade taket mot övrig stomme, balkar, bjälklag och väggar.
 • Högkvalitativt tak som är anpassat efter byggnadens målsättning.
 • Skräddarsydda element utifrån miljökrav, brandkrav, u-värde och önskade spännvidder.
 • Täta takelement som är förberedda med hål för takfönster, takluckor, ventilation mm.
 • Kostnadskontroll, priset är fast vilket gör det lättare att räkna faktisk kostnad i tidigt skede.
 • Kvalitetsgaranti, kontrollerad tillverkning sker inomhus.
 • Snabba leveranser – snabbt montage ger tätt hus.
 • Service och support under hela processen från projektering till monterat tak så flödet blir rätt.

Detta sparar du in i kalkylen när du köper takelement från STE:

 • Bemanning, prefab som byggteknik kräver mindre arbetskraft på bygget
 • Totala byggtiden
 • Kostnader för kran och krantid
 • Montagematerial, då detta ingår i prefableveransen
 • Materialspillfaktorn, är mkt låg vid prefab
 • Oväntade överraskningar som behöver lösas på plats
 • Energibesparing, välisolerade element sparar energi
 • Hantering på bygget av löst byggmaterial är tidskrävande
 • Kostnader för skydd och åtkomlighet är högre vid platsbyggeri (ställningar och trappor)
 • Riskfaktorer – ju fler som behöver vara på taket, ju större risk  

Andra inlägg