STE fick UC-sigillen för året 2020!

Dela inlägget

STE fick UC-sigillen för året 2020!

Dela inlägget

STE fick UC-sigillen för året 2020! Svenska Takelement har blivit tilldelad det Nordiska tillväxtcertifikatet från UC. Något som endast 5% av alla företagare i Sverige får. Sigillet visar att företaget utmärkt sig som ett tillväxtföretag per det angivna bokslutet.

STE fick UC-sigillen för året 2020!

Svenska Takelement har blivit tilldelad det Nordiska tillväxtcertifikatet från UC. Något som endast 5% av alla företagare i Sverige får. Sigillet visar att företaget utmärkt sig som ett tillväxtföretag per det angivna bokslutet.

Svenska Takelements ekonomichef Matilda Wener Petersén var den som först fick ta emot det glädjande samtalet.

Tillväxt är inte bara viktigt ur ett företagsperspektiv utan bidrar även till samhället i stort, både i form av skatteintäkter, konsumtion och anställningar.

En minoritet av Sveriges företag kvalificerar sig som tillväxtföretag utifrån UC:s tillväxtmodell där bland annat nedan parametrar tas i beaktning:

Genom att vi blev tilldelade det Nordiska tillväxtcertifikatet för år 2020 visar vi våra kunder, samarbetspartners och branschkollegor att vi är ett växande företag som tar marknadsandelar och att det finns ett ökat intresse för våra produkter. Dessutom visar vi att vi är en potentiellt intressant arbetsgivare för kandidater. 

UC-sigill-tillväxtcertifikat

Svenska Takelements ekonomichef Matilda Wener Petersén var den som fick ta emot samtalet från UC, och fick därmed först höra den goda nyheten:

– ”Det var ett glädjande samtal, där vi fick ytterligare ett bevis på att vårt hårda arbete har lönat sig. Vi är ju inte på något sätt färdiga här. Vi kommer att fortsätta växa och utveckla vår verksamhet tillsammans. Det pågår en konstant utveckling på alla avdelningar. Roligt att se allas engagemang för Svenska Takelement!”

Andra inlägg