Svenska Takelements produkter är brandsäkra!

Dela inlägget

Svenska Takelements produkter är brandsäkra!

Dela inlägget

Varje timme utbryter en brand på en svensk arbetsplats. Arbetsgivaren ska göra allt för att förhindra brand i arbetsmiljön. Det gäller alla företag och organisationer, oavsett hur små eller stora de är.

Varje timme utbryter en brand på en svensk arbetsplats. Arbetsgivaren ska göra allt för att förhindra brand i arbetsmiljön. Det gäller alla företag och organisationer, oavsett hur små eller stora de är. På ett organiserat sätt ska arbetsgivaren planera, utbilda, kontrollera och följa upp att brandskyddet är bra. Läs mer om brandsäkerhet här!

I veckan hade vi besök av Stefan på Västmanlands Brandservice. Mötet var mycket trevligt, informativt och sakligt. Vi gick ifrån detta möte med tydliga direktiv över vad just vi kan göra ännu bättre vad gäller brandskydd.

Det som känns extra bra med Västmanlands brandservice är att samtliga medarbetare i grunden är brandmän. De har en praktisk erfarenhet vilket gör deras bedömning mer tillförlitlig. Vill du veta mer om Västmanlands Brandservice – klicka här!

Under mötet lärde vi oss till exempel att skyltning och utrymningsplaner är a och o. När en lokal blir rökfylld tappar man direkt lokaliseringsförmågan. Dels på grund av sikten (som minskas av den tjocka röken) men även på grund av kroppslig påverkan (genom inandning av rök). Detta fenomen drabbar alla, även de som i vanliga fall skulle säga att de har en god lokalkännedom.

Något som blev bekräftat vid detta besök var den höga brandsäkerheten på våra produkter. Våra takelement är en samverkanskonstruktion som består av underlagstäckning, plywood, kertobalk, mineralull och stålplåt.

Svenska Takelement är det starkaste alternativet som finns på marknaden idag. Hemligheten till detta är den samverkan som sker mellan våra ingående material.

Tillsammans skapar vår hybridkonstruktion förstklassiga hållfasthetsvärden och brandklass. En av komponenterna som vi vet skiljer sig från våra konkurrenters utförande, är vårt val av Metsä woods Kerto-balk. Det är stor skillnad mellan kerto och masonit när det kommer till brandrisk. Kerto-balken är dessutom otroligt stark och dimensionsstabil. Risken för vridning eller böjning är minimal, detta på grund av att fibrerna löper längs med balken i alla lager.

Svenska Takelement producerar takelement med långa spännvidder, där nedböjningen är minimal. Våra produkter är miljövänliga, skräddarsydda till kund och är av högsta kvalité. Vi fuskar inte med brandskyddet. Hur ser det ut i de lokaler du vistas i?

Andra inlägg