VD – Göran Petersén

Dela inlägget

VD – Göran Petersén

Dela inlägget

Svenska Takelements VD säger: “Nytänk får alltid motstånd till en början, framförallt i vår konservativa bransch!”


”Det har varit en utmaning att få folk att förstå fördelarna med takelement och framförallt att få dem att förstå den ekonomiska fördelen. Man kan inte jämföra äpplen med päron. Den totala kostnaden för att platsbygga tak måste jämföras med totala kostnaden för prefabricerade takelement. Det är två helt olika byggsätt!”

säger Göran Petersén, VD på Svenska Takelement.

Fakta om Svenska Takelement:

Hur kommer det sig att nibörjade med prefabricerade takelement?

– Idén till takelement grundade sig under perioden då jag och min dåvarande arbetskollega Sören byggde olika typer av hallbyggnader. Jag ansåg att det gick åt väldigt mycket arbetstimmar till att bygga tak. Vanligt i branschen var väggelement men något liknande för tak fanns inte. Den stora anledningen till det tror jag var komplexiteten kring att räkna hem samverkanskonstruktioner. Hade ingenjörerna fått styra, hade införandet av takelement skett tidigare men byggbranschen är konservativ och nytänk får alltid motstånd till en början.

– Det har varit en utmaning att få folk att förstå fördelarna med takelement och framförallt att få dem att förstå den ekonomiska fördelen. Man kan inte jämföra äpplen med päron. Den totala kostnaden för att platsbygga tak måste jämföras med totala kostnaden för prefabricerade takelement. Det är två helt olika byggsätt.

Vad är fördelarna med att bygga med prefab?

– Riskerna man tar i ett platsbygge är enorma. Fukt och mögelskador kan lätt uppstå vilket ger konsekvenser vid ett senare skede. Vi lever i ett land där nederbörden är stor i form av både regn och snö, kostnader kan därför lätt dra iväg. Om konstruktionen blir blöt måste den torkas i form av att tillföra värme och jobba med avfuktningsaggregat. Resultatet leder till en längre byggtid som i sin tur ger ökade kostnader.

Hur kom ni fram till idén med Svenska Takelement?

– Första gången som jag själv startade egen fabrik, byggde vi takelement där samverkan bestod av plywood och kertobalk. Det var en stor förbättring från att bara använda kertobalken. Vi levererade 150 -200 000 kvm takelement mellan åren 1996 och 2018. Sedan dess har jag klurat kring förbättringar vad gäller hållfastheten på våra element. Mina erfarenheter som hallbyggare gjorde att jag började fundera kring konstruktion med hjälp av stål.

– Tillsammans med mina döttrar bildade vi Svenska Takelement 2019 och våra element är nu starkare än någonsin. Samverkan mellan stålplåt, kertobalkar och plywood gör att vi klarar stora spännvidder samt en ökning av brandklass. Vi kan tillmötesgå våra kunder i form av utförande, U-värde, pris och förkortad byggtid.

Andra inlägg