Tak

Produktinformation - Takelement

Takelementet är vår huvudprodukt och upptar idag ca 80% av produktionen. Våra takelement passar till de flesta byggnationer där kravet på isolerade tak förordas, såsom flerbostadshus, skolbyggnader, kontorsbyggnader, industribyggnader samt sporthallar. LVL-balken är en homogen limmad träbalk med mycket bra konstruktionsvärden. LVL-balken ger möjligheter att profilera takfoten på ett enkelt sätt.

Vid projekteringen av våra takelement tas hänsyn till erforderliga håltagningar såsom ventilation, takfönster, takluckor med mera. Våra takelement passar utmärkt att användas vid dimensionering av den stabiliserande styva takskivan

Hybridkonstruktion

Vårt takelement är en modern hybridkonstruktion med fullständig samverkan mellan ingående material som tillsammans får förstklassiga hållfasthetsvärden gällande bärighet, styvhet och brandklass.

Uppbyggnaden på vårt element ger friheter för arkitekter och beställare, där vi kan skapa frihet i projekten med avancerade former.

Tillverkningen sker i kontrollerad inomhusmiljö, vilket ger fullständig kontroll på fuktsäkerhet.

Standardelementets uppbyggnad:

  • Godkänd underlagspapp YAM2000, YAP2200, YEP2500 eller EPIC monteras på takelementet

  • Konstruktionsplywood i hållfasthetsklass K20/70

  • LVL-balkar

  • Stenull

  • Stålplåt/Tunnplåt galvaniserad, interiörlackad i hållfasthetsklass SUB 350/S350

  • Lim, SikaForce

Ingående material:

Svenska Takelement är mycket noga med val av leverantörer då vi värnar om arbetsmiljö, klimat och miljö.
Samtliga material kommer från erkända leverantörer som innehar CE märkning med gällande certifikat.