Takras i Kiruna – Hur är detta möjligt?

Dela inlägget

Takras i Kiruna – Hur är detta möjligt?

Dela inlägget

Alla byggnader som byggs i Sverige är tvungna att följa de byggnormer som finns för att säkerställa att olyckor som denna inte sker. Brukaren (fastighetsägaren) måste vara införstådd med hur stor bärigheten utifrån dessa normer är för deras byggnader.

Alla byggnader som byggs i Sverige är tvungna att följa de byggnormer som finns för att säkerställa att olyckor som denna inte sker. Brukaren (fastighetsägaren) måste vara införstådd med hur stor bärigheten utifrån dessa normer är för deras byggnader.

Takras i Kiruna – Hur är detta möjligt?

I veckan rapporterade SVT nyheter om den stora förödelsen när taket på Tarfalahallen i Kiruna rasat in.

För att se klippet – klicka här: Takras i Kiruna

Det var personer i hallen när raset skedde men som tur var kunde personerna ta sig ut i tid och därmed skadades ingen.

Tarfalahallen är en idrottshall i Kiruna som används för fotboll, friidrott och klättring. Hallen invigdes för fem år sedan, efter att kommunen gjort en storsatsning på projektet och där slutpriset blev fyra gånger så dyrt som det var tänkt från början.

Konsekvenserna för människorna i staden, när en sådan här olycka händer, är förödande. En idrottshall betyder mycket för många människor. Platsen är central för barn och ungdomars sport- och fritidsutövande.

Utredningen kommer förhoppningsvis att påvisa orsaken till takraset. Denna utredning kan påvisa orsaker som att snölasten på taket var för stor, byggnaden var underdimensionerad alternativt det har fuskats i utförandet.

Oavsett vad utredningen kommer att visa i just detta fall, vill vi på Svenska Takelement slå ett slag för hur viktig vetskapen om snölast och snözoner är!

Alla byggnader som byggs i Sverige är tvungna att följa de byggnormer som finns för att säkerställa att olyckor som denna inte sker. Brukaren (fastighetsägaren) måste vara införstådd med hur stor bärigheten utifrån dessa normer är för deras byggnader.

När det handlar om snö, innebär det att veta hur stor snölast byggnaden klarar och att direkt vidta åtgärder, vid för stora snöfall. Med andra ord, att direkt ta bort stora snömängder som fallit över byggnader.

Vi hoppas att utredningen sker grundligt men inte drar ut på tiden så att orsak till raset fastställs och ansvariga kan vidta åtgärder direkt. Tarfalahallen är viktig. Rörelse är viktigt. Barn och ungdomar behöver få återgå till sina aktiviteter så snart det bara går!

Är du nyfiken i vilken snözon du bor i – Klicka på länken: Snölastzoner

 
 

Vill du också bygga med förstklassiga takelement vad gäller hållfasthetsvärden, brandklass och U-värden, som dessutom gör byggtiden kortare och mer kostnadseffektiv.

Fakta om Svenska Takelement:

Andra inlägg