Tillväxt i kristid?

Dela inlägget

Tillväxt i kristid?

Dela inlägget

Går det att ha tillväxt under en kristid?

I veckan meddelade Västerås Kommun att de drar i handbromsen vad gäller den högprioriterade utbyggnationen på Sätra. Flera stora planerade byggprojekt skjuts fram så som förskolor, skolor och äldreboenden. Rädslan att förbygga sig tog över och man vill nu bygga i takt med behovet som finns. Den styrande majoriteten är enig men oppositionspartierna är kritiska till beslutet. De menar att det ger helt fel signal i en besvärlig tid, där staden istället borde gå före och behålla utvecklingstrycket, inte minst i området Sätra. Särskilt då platser på förskolor och skolor är ett akut problem i hela Västerås. Oppositionen menar att ligga steget före i utvecklingen är en förutsättning för att det övriga ska fungera, om staden menar allvar med att dem vill ha hållbara stadsdelar.

Hur ska en kommun egentligen tänka i kristider? Hur ska man göra för att hålla uppe tillväxten i både med och motgång? Är det smartast att vara försiktig och dra i handbromsen eller ska man vara offensiv, alert och inte vackla? 

Byggkrisen är en kris för hela vårt samhälle – svensk tillväxt påverkas enormt. De ökade materialkostnaderna, stigande räntorna och svagare hushållsekonomier skapar oreda överallt. För varje dag som går varslas fler anställda i byggbranschen och konkurserna ökar. Hårdast drabbade är småhusbranschen och alla underleverantörer. Regeringens ansvar till kraftiga åtgärder för att vända trenden och sätta press på kommunerna är stor – de behöver visa kommunerna hur dem kan öka byggandet av bostäder med hjälp av olika reformer. 

Sveriges kommuner ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Men vad innebär det egentligen att som kommun ligga steget före i utvecklingen? En kommuns uppgift är att ansvara för en stor del av den samhällsservice som finns. Bland de viktigaste uppgifterna tillhör förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunen behöver säkerställa att platser och hjälp finns för alla boende i kommunen. I tuffa tider är rädsla och oro två starka känslor som lätt tar överhanden. Att i det läget dra i handbromsen vad gäller Sätra tror vi är helt fel taktik. Västerås stad ökar i befolkning för varje år som går, platsbristen finns redan som den är vad gäller förskolor och skolor. Där behöver kommunen tänka mer långsiktigt. Det finns även en ansvarsfråga, i form av företagen som finns i kommunen. Om våra byggföretag går i konkurs kommer fler människor bli arbetslösa. Det slår hårt, inte bara på individens ekonomi och psykiska välmående utan även på samhället. Ovanpå kommunernas minskade skatteintäkter kommer de samhällsproblemen arbetslöshet orsakar öka kommunens kostnader. 

Att i detta läge inta en försiktighetsapproach tror vi är helt fel – Kommunen måste tänka på vad konsekvenserna av detta beslut kommer att bli i det långa loppet för alla Västeråsare.

Andra inlägg