Underskattar du takets betydelse?

Dela inlägget

Underskattar du takets betydelse?

Dela inlägget

Mycket av de värmeförluster som förekommer i byggnader sker via taket. Av den anledningen är investeringen av varma tak den mest lönsamma investeringen man kan göra ur energisynpunkt. Om vi dessutom berättar att du kan få taket monterat och tätt inom ett fåtal dagar, förstår du säkerligen värdet i Svenska Takelements produkter ännu mer.
 

Mycket av de värmeförluster som förekommer i byggnader sker via taket. Av den anledningen är investeringen av varma tak den mest lönsamma investeringen man kan göra ur energisynpunkt. Om vi dessutom berättar att du kan få taket monterat och tätt inom ett fåtal dagar, förstår du säkerligen värdet i Svenska Takelements produkter ännu mer.

Med hjälp av ett välisolerat tak minskar uppvärmningskostnaderna betydligt. Har du hört uttrycket “Sluta elda för kråkorna”? I ett välisolerat hus hindras den varma luften från att läcka ut genom taket och därmed minskar behov av uppvärmning.

Isolering av tak innebär en rad andra fördelar också. Hälsosam inomhusmiljö med minskad risk för fuktskador och mögelangrepp samt kontroll över inomhustemperaturen är vanliga argument för ett välisolerat tak. Likaså fördelarna under vintertid, då problem med snösmältning och isbildning är obefintligt.

När man isolerar tak behöver man ha kunskap om både ventilation och temperatur. Luftcirkulationen måste vara tillräcklig för att gammal luft ska kunna transporteras ut och ny luft komma in. Effekten av isoleringen är det som brukar kallas för U-värde. God isolering ger ett lågt U-värde. En del väljer att platsbygga taket, något som är både tidskrävande och riskfyllt. Då är det superviktigt att man verkligen har koll på tillräcklig luftning och att isoleringen blir tät.

Exponeringen om man väljer att platsbygga taket kan lätt leda till fuktskador. Det är därmed viktigt med snabba montage. När väl taket är på, är byggnaden tät och väderskyddad. Kostnaden kan bli mycket stor om arbetet inte gjorts korrekt så att man i ett senare läge behöver rätta till brister och följdproblem.

Svenska Takelement levererar fabrikstorra element, där alla anslutningsdetaljer är väl skyddade. Väljer du Svenska Takelements produkter, får du förstklassiga takelement med det optimala utförandet vad gäller hållbarhet och miljötänk.

Du får kontroll över dina utgifter samt att byggtiden förkortas, då du kan starta markarbetena i samma skede som fabriken börjar bygga taket. Slutprodukten blir ett byggande som är gynnsamt för både brukaren, beställaren och byggentreprenören.

Fakta om Svenska Takelement:

Andra inlägg