Uppföljning på agendan!

Dela inlägget

Uppföljning på agendan!

Dela inlägget

Uppföljningsmötena är a och o för att kunna fatta kloka beslut framåt.

Projektet Pantängen

Under hösten projekterades taket för Pantängen, en kontorsbyggnad med fokus på hållbarhet.  

Det projekterades och byggdes luftade takelement i vår fabrik då det var höga krav från fuktssakkunnige. Även fuktlogger installerades av oss i fabriken för att fukthalterna ska kunna kontrolleras när elementen är på plats. 

Projekteringen gick smidigt tack vare god kommunikation och ett gott samarbete med beställare och övriga inblandade i projektet. God kommunikation och ett gott samarbete i projektgruppen är verkligen en förutsättning för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt.  

Efter leverans och montage av vår produkt hölls ett rutinmässigt uppföljningsmöte med beställare där vi får till oss att elementen var torra och fina vid leverans och montaget hade gått bra. Pantängen var ett riktigt spännande projekt att få vara med och projektera med de luftade takelementen! 

Emilia Borin

Konstruktör Svenska Takelement

Varför är det viktigt med uppföljningsmöten?

-Vi har ett formulär som vi skickar ut till kunden direkt efter montaget har genomförts, därefter bokar vi ett uppföljningsmöte där både ansvarig säljare och ansvarig konstruktör för projektet deltar. För oss är det viktigt att få feedback från kunden där vi tillsammans går igenom projektet från säljfas till montage. Det handlar om kundens upplevelse från start till slut. Hur de upplevde kommunikationen, själva produkten, om det fanns några oklarheter eller om några problem uppstått som vi kan lära oss av framåt. Det är ett väldigt viktigt möte som sedan ledningsgruppen analyserar för att tänka strategiskt framåt vad vi behöver utveckla i företaget. Vill passa på att tacka alla kunder som tar sig tid att fylla i formuläret innan mötet det underlättar enormt mycket!

Charlotta Tingstedt

Försäljningschef Svenska Takelement

Andra inlägg