Kostnadseffektivitet

Dela inlägget

Kostnadseffektivitet

Dela inlägget

En del kunder som vi pratar med ber oss att motivera våra ledord. Svenska Takelement står för Hög kvalité, Förkortad byggtid och Kostnadseffektivitet. Vi säljer förstklassiga takelement som är enkla att montera och som dessutom är kostnadseffektiva. I detta blogginlägg fördjupar vi oss i det sistnämnda.

En del kunder som vi pratar med ber oss att motivera våra ledord. Svenska Takelement står för Hög kvalité, Förkortad byggtid och Kostnadseffektivitet. Vi säljer förstklassiga takelement som är enkla att montera och som dessutom är kostnadseffektiva. I detta blogginlägg fördjupar vi oss i det sistnämnda.

Kostnadseffektivitet är ett mått på hur mycket resurser som krävs för att nå ett visst mål. Ett vanligt misstag när det gäller byggeri är att man som entreprenör i allt för stor utsträckning går på ordet billigt när man väljer sina produkter.

Att priset har betydelse är självklart men många glömmer då att göra en rättvisande jämförelse mellan sina alternativ.

För att hjälpa till med våra kunders inköpsval, vill vi tipsa om tre frågor ni alltid bör ställa er innan ni fattar ett slutgiltigt beslut:

1. Vilka kostnader ingår i beräkningarna och vilka utesluts?

Glöm inte att titta på den totala kostnaden vid en jämförelse. Kostnad för kvalité, arbetskraft, materialinköp, hållbarhet och byggtid.

2. Mellan vilka alternativ jämför jag?

Jämför jag äpplen med päron här, dvs jämför jag två saker som på intet sätt kan likställas på grund av alltför stora skillnader i grundläggande egenskaper?

3. Vilket perspektiv antas när bedömningen görs?

Är detta mest kostnadseffektivt för brukaren, beställaren eller entreprenören? Vad vill jag som byggare stå för gentemot mina kunder?

Svenska Takelement erbjuder kvalitetsprodukter som ökar arbetssäkerheten och minskar klimatpåverkan. Att bygga prefabricerat innebär att ha kontroll på sina utgifter. Priset och vad som ingår är redan satt, och oförutsedda utgifter minskar betydligt. Byggtiden förkortas då du kan starta markarbetena i samma skede som fabriken börjar bygga taket. Slutprodukten blir ett byggeri som är gynnsamt för både brukaren, beställaren och entreprenören.

Andra inlägg