Vår styrka är att vi skräddarsyr varje projekt utifrån behov och önskemål!

Dela inlägget

Vår styrka är att vi skräddarsyr varje projekt utifrån behov och önskemål!

Dela inlägget

Vi skräddarsyr utifrån projektets miljökrav, brandkrav, U-värde och önskade Spännvidder.
Vi skräddarsyr våra takelement för varje enskild kund utifrån projektets miljökrav, brandkrav, U-värde och önskade Spännvidder!

Miljökrav

Vi har levererat Passivhus plus, Miljöbyggnad guld och silver, projekt där våra kunder behöver högsta betyg i olika portaler samt projekt som har noll co2 som vision. 

Vi har en EPD som visar ett snittvärde på alla dem projekt vi byggde under år 2021. Snart är det dags för oss att göra en ny, vilket vi ser fram emot då vi gjort många förbättringar sen dess. Till exempel återvinner vi fler material såsom plast, trä och metall som gör att vi förbättrar resultaten. För att påvisa varje kunds projekts värden har vår miljökonsult tagit fram en excelsnurra utifrån vår EPD som tar fram värden för varje specifikt projekt. 

Brandkrav

Vår hybridkonstruktions brandmotstånd har analyserats och verifierats genom brandprov vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) med översyn av Michael Försth på LTU samt av Jörgen Thor på Brandskyddslaget AB. 

I den slutliga rapporten visas det att vårt utförande av takelementet uppfyller brandteknisk klass REI 90. Beräkningsmodellen med använda termiska materialdata kan användas generellt för beräkning av takelementets brandtekniska klass (R 30, R 60 , R 90 etc) vid olika utformningar. 

Takelementet brandprovades i en ”modellugn vid Luleå Tekniska Univeresitetet (LTU). Temperaturerna mättes successivt i ett 20-tal olika punkter i Kertobalkarna när elementet utsatts för en temperaturpåverkan motsvarande standardbrandkurvan ISO 834 (4).Vi kan erbjuda samtliga brandklasser utan någon brandgipsskiva!
REI 30       REI 60       REI 90

U-värde och Spännvidder

Vårt takelement är en modern hybridkonstruktion med fullständig samverkan mellan ingående material som tillsammans får förstklassiga hållfasthetsvärden gällande bärighet, styvhet och brandklass.

Uppbyggnaden ger friheter för arkitekter och beställare att skapa frihet i projekten med avancerade former.

Standardbredd: 2,4 m

Längd: Upptill 23 meter beroende på belastning

U-värde: Från 0,065 W/(m² K)

Andra inlägg