Vi har en godkänd miljövarudeklaration för vår byggprodukt!

Dela inlägget

Vi har en godkänd miljövarudeklaration för vår byggprodukt!

Dela inlägget

För att minska byggnaders klimatpåverkan behöver fokus ligga på värmeisoleringsförmåga, då blir energiförbrukningen låg. Våra takelement kan anpassas i tjocklek så önskat U-värde lätt uppnås. Vi når även tätt hus snabbt med förkortad total byggtid som resultat.

Förutom att Svenska Takelement bidrar till minskad energiförbrukning under byggnaders livstid bidrar vi även till ett hållbart byggande.

Vår produkt består till största del av trä, vilket är en förnybar resurs. Vi använder dessutom enbart FSC-märkta råvaror, tar tillvara spill i så stor utsträckning som möjligt, och återvinner slutligen det trä vi inte längre kan använda. 

Vi ser allt avfall som en resurs och för oss är återvinning viktigt. Till exempel sorterar vi plast (som det inköpta materialet är skyddat med) i tre kategorier.

Ni hittar vår produkt här:

- Som miljöansvarig har jag som främsta uppgift att driva miljöfrågan på företaget framåt. Jag registrerar oss på miljöportaler och tar fram certifikat samt håller dem och oss uppdaterade. Förutom miljöarbetet med vår produkt och dess ingående material ser jag även till hela processen. För mig är det viktigt att hela Svenska Takelement har ett miljötänk. Många klimatsmarta val går att göra redan vid projekteringen, det fortsätter sedan genom tillverkningen i fabriken och planering av transporter till den slutliga produkten.


Andrea Johnsson, Miljöansvarig

Andra inlägg