Vi har kurs i tillämpning av vår EPD!

Dela inlägget

Vi har kurs i tillämpning av vår EPD!

Dela inlägget

Denna vecka har vi besök av Georg på Gidås Hållbarhetsbyrå som lär oss att tillämpa vår nya EPD (Miljöproduktdeklaration). Vi går i bräschen som den första prefabricerade taktillverkaren på marknaden som har en färdig EPD enligt +A2. Från vår EPD kan vi läsa ut väldigt mycket men det vi märker är mest efterfrågat är GWP CO2e (Global Warming Potential). Denna EPD är baserad på 2021 års data och är beräknad per kvm takelement. Det gör att vi kan räkna ut exakta värden utifrån varje skräddarsytt projekt. Genomgången var viktig att genomgå för att alla ska vara införstådda med varför värdet blev som det blev och vad vi kan göra framöver för att hela tiden förbättra oss. En EPD är ett levande styrdokument som ska användas för att ha som mätningsunderlag. Under och efter genomgången med Georg, sprudlade ideérna kring hur vi skulle kunna få ännu bättre värden framöver på vår livscykelanalys av våra produkter.

Denna vecka har vi besök av Georg på Gidås Hållbarhetsbyrå som lär oss att tillämpa vår nya EPD (Miljöproduktdeklaration). Vi går i bräschen  som den första  prefabricerade taktillverkaren på marknaden som har en färdig EPD enligt +A2. 

Från vår EPD kan vi läsa ut väldigt mycket men det vi märker är mest efterfrågat är GWP CO2e (Global Warming Potential). Denna EPD är baserad på 2021 års data och är beräknad per kvm takelement. Det gör att vi kan räkna ut exakta värden utifrån varje skräddarsytt projekt. 

Genomgången var viktig att genomgå för att alla ska vara införstådda med varför värdet blev som det blev och vad vi kan göra framöver för att hela tiden förbättra oss. En EPD är ett levande styrdokument som ska användas för att ha som mätningsunderlag. Under och efter genomgången med Georg, sprudlade ideérna kring hur vi skulle kunna få ännu bättre värden framöver på vår livscykelanalys av våra produkter. 

En EPD är en av de mest kompletta miljöanalyserna vi kan göra där det möjliggörs jämförbarhet och överförbarhet. Vi mäter miljöpåverkanskategorier, allt från Global uppvärmningspotential GWP (CO2e), Försurningspotential (AP), Övergödningspotential (EP) samt övrig påverkan på luft, vatten, biologiska miljöer och människors hälsa. De standarder som använts är ISO 9001/14001 (Kvalitets- och miljöledning), ISO 14040/14044 (Miljöledning/LCA krav och vägledning), ISO 14025 (Type III declarations) EPD General programme instructions samt EN 15084/ISO21930 (Hållbarhet i byggprojekt). 

Att få leda utvecklingsarbetet på företaget är det absolut roligaste med mitt jobb! 

Denna satsning som lett till en gedigen mätning möjliggör nu att vi kan bistå kunder med konkreta siffror på vår produkts livscykelanalys inför ett köp av just våra takelement. Det ska bli oerhört spännande att göra en ny mätning kommande år, då vi hela tiden förbättrar oss och vidtar åtgärder för att bli den ledande takleverantören i Sverige och så småningom Norden.

Stort tack till allas engagemang under framtagandet av denna EPD. Ett extra tack till Evelina Nordh – Miljöansvarig på Svenska Takelement, Göran Petersén – VD på Svenska Takelement, Georg Eriksson och Hannes Johansson från Gidås Hållbarhetsbyrå,  Adam Hedlund på Stena Recycling och till alla våra leverantörer! 

//Viktoria Petersén – Affärsutvecklare på Svenska Takelement

Picture of Viktoria Petersén

Viktoria Petersén

Affärsutvecklare på Svenska Takelement

Andra inlägg