Vi på STE välkomnar detta förslag!

Dela inlägget

Vi på STE välkomnar detta förslag!

Dela inlägget

“I veckan gick moderaterna ut med ett förslag om att höja golvet för inkomsterna för arbetskraftsinvandring. Dagens krav på 13.000 kronor ska enligt partiets förslag höjas till över medianlönen i Sverige. Detta förslag ska komplettera åtgärderna som redan görs vad gäller att stoppa fusket.”

“I veckan gick moderaterna ut med ett förslag om att höja golvet för inkomsterna för arbetskraftsinvandring. Dagens krav på 13.000 kronor ska enligt partiets förslag höjas till över medianlönen i Sverige. Detta förslag ska komplettera åtgärderna som redan görs vad gäller att stoppa fusket.”

Läs hela artikeln här!

I byggbranschen används tyvärr oftast billig arbetskraft från Europas fattigare länder. Något vi på Svenska Takelement tyvärr ofta stöter på. Företagen som konsekvent satt detta i system glömmer att ta ansvar för Sverige som helhet. Svensk arbetskraft väljs bort med anledning av att det anses vara för dyrt. Samtidigt finns det människor i Sverige som saknar arbete.

Vi på Svenska Takelement har valt att starta fabrik i Västerås med svensk arbetskraft och svenska produkter. Vi vill driva företag i Sverige och önskar att fler verksamheter tar hem sina fabriker hit. Men för att detta ska kunna vara möjligt behöver konkurrensen handla om annat istället för låglönedumpningar.

Det är positivt med arbetskraftsinvandring när det gäller avsaknad av rätt kompetens, men svenska arbetstagare ska inte väljas bort på grund av orättvisa lönesättningar eller villkor. I vårt fall kan det handla om att en kund väljer bort våra produkter till förmån för platsbyggeri med billig arbetskraft. Något som är sämre för både kvaliteten, säkerheten och miljön.

Därför välkomnar vi på Svenska Takelement förslaget med att dubbla lönekraven för arbetskraftsinvandrare. För att vi, ihop med fler företag, ska kunna driva verksamhet i Sverige behövs en uppstramning av kontroller men även konkreta åtgärder så som detta förslag.

Andra inlägg