Produktionen

Dela inlägget

Produktionen

Dela inlägget

Vi tillverkar takelement med varierande bredder och längder upptill 23 meter. För att kunna hantera våra produkters mängd och storlek ställer det höga krav på en produktionshall både vad gäller area, takhöjd samt tillgång till travers. Nedan får ni en beskrivning om hur vi går tillväga.

Vi tillverkar takelement med varierande bredder och längder upptill 23 meter. För att kunna hantera våra produkters mängd och storlek ställer det höga krav på en produktionshall både vad gäller area, takhöjd samt tillgång till travers. Nedan får ni en beskrivning om hur vi går tillväga.

Materialhall:

Materialhallen är starten i vår produktion. Materialet som vi använder för att bygga alla takelement är konstruktionsplywood, kertobalk, mineralull/stenull, underlagspapp, gips samt stålplåtar på rulle. Det är skrymmande material som behöver sin uttänkta plats för att logistiken ska skötas så effektivt som möjligt.

Utöver detta material krävs plats för maskinell utrustning och mindre material såsom skruv, lim och spik. Då är det skönt att vi har en materialhall med egen port, där materialet snabbt och enkelt kan köras in av trucken för förvaring, tills dess att det hämtas ut för att förberedas inför tillverkningen.

Produktionshall:

Vi tillverkar takelement med varierande bredder och längder upptill 23 meter. För att kunna hantera våra produkters mängd och storlek ställer det höga krav på en produktionshall både vad gäller area, takhöjd samt tillgång till travers.

Varje bord hos oss är bemannad med två man som ansvarar för byggandet av hela takelementet, från A till Ö, enligt ritning. Att som snickare få ta ansvar för alla moment inom utförandet, gör tillverkningsprocessen mer givande.

Att få sätta kvalitetsstämpeln och utföra egenkontrollen över sitt arbete i slutet av dagen gör att stoltheten samt kontrollen över den tillverkade produkten ökar. I slutändan är det fabrikschefens ansvar att säkerställa kvaliteten på samtliga produkter innan det är dags för paketering.

Paketering och lagring:

När elementen är färdigbyggda är det dags för traversen att lyfta fram dessa till paketeringen. Här säkerställs att produkterna får en god virkestäckning så att de är redo att köras ut av vår combilift truck till asfaltsplanen enligt kundens önskade montageordning, i väntan på transport.

Viktiga hjälpmedel:

När vi valde tillverkningslokal var en av förutsättningarna att den hade traverser som klarar av att hantera våra tillverkade element.

Truckarnas funktioner är a och o för att vi ska kunna ha en fungerande produktion. Vi har två stycken till vår hjälp. Den ena är en eldriven gaffeltruck som är ovärderlig när det gäller att transportera och lossa allt material mellan hallarna. Den andra är en eldriven sidotruck från Combilift som valdes med omsorg för att kunna köra ut produkterna genom den fyra meter breda porten.

Vill ni besöka oss på Svenska Takelement, varmt välkomna till Motorgränd 44 i Västerås.

Fakta om Svenska Takelement:

Andra inlägg