Dimensionering

Här på Svenska takelement finner ni vår Konstruktionsavdelning som består av 6 engagerade konstruktörer som arbetar med projektering, dimensionering och samordning av era projekt.  All dimensionering utförs hos Svenska Takelement. Dimensionering sker enligt gällande Eurokoder och EKS.   

Vår spännviddstabell kan användas utav era projektledare, arkitekter, konstruktörer för att ge en hint om dimensioner i tidigt skede.  

Vi arbetar tätt med fabriken och kan enkelt kontrollera och planera tillsammans med produktion för att skapa kostnadseffektiva träelement till byggbranschen.  

Utveckling är viktigt för oss och vi jobbar hårt med utbildningar, erfarenhetsåterföring och program för att kunna vara ledande i branschen gällande vårt erbjudande