Miljöportaler

Svanens Husproduktportal har nu listat våra Takelement!

Svenska Takelements produkt är listad i Svanens Husproduktportal och kan därmed användas i Svanenmärkt byggande. Det innebär att samtliga komponenter som vi använder oss av i uppbyggnaden av våra takelement har blivit granskade och godkända.

Produktnamnet är STE Takelement och vi som tillverkare heter Svenska Takelement AB. Varmt välkomna att söka upp oss i Svanens Husproduktportal!

Läs mer här!

Ni hittar oss i Byggvarubedömningen!

Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Visionen är att bygga giftfritt och hållbart för dagens och morgondagens generation.

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Vårt takelement har tilldelats den högsta nivån. Rekommenderas.

Det innebär att våra produkter är granskade utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor.

Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart.

Vår produkt är bedömd i Sunda hus miljödata!