Vägg

Produktinformation - Väggelement

Då vi är experter på element av trä kan vi även erbjuda kostnadseffektiva självbärande väggelement, företrädesvis stående väggelement med höjd upptill 14 meter och bredd 2,4 meter. Väggelementen fästes i grundplatta samt längsgående balk vid taket. Väggelementen staplas längs med husets längd och bredd.

Självbärande väggelement

Våra självbärande väggelement passar ypperligt för höga byggnader så som logistikhallar och olika slags hallbyggnader. Vårt största projekt hittills har varit Triple Zero i Bålsta, norr om Stockholm. Dit levererade vi stående väggar med höjden 13,7 meter och bredden 2,4 meter. I detta projekt valde kunden en ytbeklädnad som bestod av en stående träpanel, något vi monterade redan från fabrik.

Kompletterande väggar

Vi kan även tillverka kompletterande väggar till vårt taksystem så som takkupor i olika format. Takkupor förekommer ofta vid olika typer av vindsvåningar, en yta som inte alltid används till sin fulla potential. Vårt taksystem tillsammans med takkupor passar ypperligt för att bygga vindsvåningar med fullgoda välisolerade lägenheter. Ju tidigare vi blir inkopplade på ett vindsvåningsobjekt desto lättare kan vi nå ett optimalt
utförande.

Skräddarsydda

Vid projekteringen skräddarsys väggelementen utifrån objektets behov. Våra väggelement är en hybridkonstruktion lika våra takelement och lämpar sig till byggnader med höga höjder, såsom hallar och kommersiella byggnader, där man vill klä byggnaden snabbt med en utvändig väggstomme. Elementen är lätta, starka och enkla att montera. Stora ytor täcks snabbt och resultatet blir på så vis tätt hus på kort tid.

Fuktsäkert

Tillverkningen sker i kontrollerad inomhusmiljö vilket ger fullständig kontroll på fuktsäkerhet.

Standardelementets uppbyggnad:

  • Ytterbeklädnad enligt beställarens önskemål
  • Konstruktionsplywood i hållfasthetsklass K20/70
  • LVL- balkar
  • Stenull
  • Stålplåt/Tunnplåt galvaniserad, interiörlackad i hållfasthetsklass SUB 350/S350
  • Lim, SikaForce

Ingående material:

Svenska Takelement är mycket noga med val av leverantör då vi värnar om arbetsmiljö, klimat och miljö.
Samtliga material kommer från erkända leverantörer som innehar CE märkning med gällande certifikat.