Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Svenska Takelement AB

För Svenska Takelement AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter samt till vilka ändamål. Vi beskriver också vilka rättigheter användare (leverantörer, kundföretag och potentiella kunder) har. För de behandlingar som sker inom Svenska Takelement AB är Matilda Wener Petersén dataskyddsombud. Som dataskyddsombud är Matildas viktigaste uppgift att övervaka och säkerställa att Svenska Takelement AB följer dataskyddsförordningen.

 1. Personuppgiftsansvarig
  Personuppgiftsansvarig enligt gällande dataskyddslag är Svenska Takelement AB, (org.nr. 559045-9425, Bred Hamby 12, SE-745 95 Enköping) för all behandling av personuppgifter på företagsnivå.

 2. Rättslig grund
  För att kunna bedriva sin verksamhet behöver Svenska Takelement AB behandla personuppgifter om användare för olika ändamål:

  – Det huvudsakliga ändamålet för behandling av personuppgifter är att tillhandahålla Svenska Takelements tjänster och produkter. Behandling av personuppgifter baseras i första hand på kommunikation och avtal med kunder, intressenter och leverantörer.

  – Svenska Takelement AB använder sig av cookies för att förbättra ditt webbplatssök, våra tjänster och vår hemsida. Vi använder oss även av cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster, för att spara funktionella inställningar och för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du har själv möjlighet att ändra inställningarna i din webbläsare för användningen och omfattningen av cookies. Exempel på sådan justering är att blockera alla cookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

  – Majoriteten av information om olika användare används för att hantera kommunikation med användare, där användaren själv ger sina personuppgifter till Svenska Takelement AB.

 3. Insamling av personuppgifter
  Svenska Takelement AB kräver ditt samtycke. Vi behandlar dina uppgifter först när du uttryckligen sagt och förstått vad det betyder.

 4. Delning av personuppgifter
  De personuppgifter Svenska Takelement AB innehar delas inte ut till någon annan part, utan att det först godkänns av användare.

 5. Bevarande av personuppgifter
  Personuppgifterna bevaras bara så länge de behövs, för att uppfylla de ändamål som anges i denna integritetspolicy. 

 6. Rätt till integritet
  En användare har rätt att få tillgång till personuppgifter som Svenska Takelement AB bevarat om hen. En användare har också rätten att begära korrigering, uppdatering eller borttagning av sina personuppgifter. Användare har rätt att begränsa databehandlingen i den utsträckning som möjliggörs enligt gällande lag om dataskydd

 

2019-04-01

Göran Petersén – VD
info@svenskatakelement.se
M: +46 73 066 20 24
Svenska Takelement AB