Montage

Produktinformation - Montage

När våra konstruktörer påbörjar projekteringen startar dem med att lägga upp en takplan med elementindelning. Detta görs för att kunna optimera längder och bredder på våra takelement, med hänsyn till projektets underlag från arkitekt och konstruktör. Redan där fastställs montageordning.

Takelementen levereras i den tänkta montageordningen beroende på om montaget sker från bil alternativt avlastad stuv på bygget.

Takelementen skruvas fast i husets stomme (trä, stål, betong). Takelementens skarvdrevning kontrolleras samt kopplas ihop så att styv takskiva bildas. Därefter klistras pappremsa över fogen. 

Infästningar kan ske till trä, stål eller betong.  

Leverans och lossning

För att få ett smidigt flöde i ert projekt är det viktigt att samordningen innan är bra. Vi behöver från Er en bra montageplan som beskriver i vilken ordning ni önskar leveransen och hur ni tänker montera elementen. Takelementen packas och levereras enligt den tänkta leverans- och montageplanen. 
 
Leverans Takelement levereras på öppna bilar så lossning sker med lastmaskin eller kran. För att optimera leveranserna förutsätter vi BK 1 väg fram till bygget.  

I leverans ingår från oss: Montagehandlingar, Takelement, Montageskruv, Lång bits, Drevmaterial, Pappremsor för skarvar