Prefab eller platsbyggt?

Dela inlägget

Prefab eller platsbyggt?

Dela inlägget

Det är uppenbart att mer prefabricering efterfrågas på marknaden. Vi tycker att det är läge för alla arkitekter och konstruktörer att ta till sig denna efterfrågan och därmed underlätta för alla aktörer från början! Tillsammans kan vi bygga bättre, snabbare och billigare!

Det är uppenbart att mer prefabricering efterfrågas på marknaden. Vi tycker att det är läge för alla arkitekter och konstruktörer att ta till sig denna efterfrågan och därmed underlätta för alla aktörer från början! Tillsammans kan vi bygga bättre, snabbare och billigare!

Hur fungerar valet mellan prefab eller platsbyggt idag?

Svenska Takelement är en prefableverantör av förstklassiga och konkurrenskraftiga tak- och väggelement. Våra tak passar alla typer av byggnation där isolerat yttertak efterfrågas. Våra väggelement/väggsystem anpassar vi alltid efter kundens behov.

Svenska Takelement har många kunder som hör av sig med önskemål att köpa våra produkter, trots att projektet inte är ritat med en prefabricerad lösning.

Att kunderna väljer prefabricerad lösning kan förklaras enklast med alla de fördelar som finns. Om vi förenklar kan vi dela upp dessa fördelar i tre kategorier:

Tid

I princip när markarbetena startar på ett bygge, kan man samtidigt i fabrik börja bygga väggar och tak.

Pengar

Att bygga prefabricerat innebär att ha kontroll på sina utgifter. Priset och vad som ingår är redan satt, och oförutsedda utgifter minskar betydligt.

Kvalité

Fördelarna vad gäller kvalitén sträcker sig över många områden. Ökad arbetssäkerhet, minskad miljöpåverkan och framförallt ökad kvalité på slutprodukten.

Detta önskar vi framöver!

När kunder hör av sig till oss trots att det inte är ritat prefabricerat från början, uppstår ett onödigt slöseri med resurser. Den tid som läggs ned på flertalet diskussioner mellan involverade parter skulle kunnat undvikas.

När Arkitekt och konstruktör ritar idealiserat, undviker de att tänka på alla detaljer i förväg. Beslut kan då senareläggas, likaså lösandet av oförutsedda detaljer.

Frågan är på vilken bekostnad gällande kvalité, tid och pengar detta sker? Att projektera för prefabricering innebär en noggrannhet i begynnelsen av projektet, där 90% av alla beslut fattas långt innan något material är beställt. I gengäld blir byggtiden snabbare, projektet mer kostnadseffektivt och slutresultat får en högre kvalité.

Det är uppenbart att mer prefabricering efterfrågas på marknaden. Vi tycker att det är läge för alla arkitekter och konstruktörer att ta till sig denna efterfrågan och därmed underlätta för alla aktörer från början! Tillsammans kan vi bygga bättre, snabbare och billigare!

Andra inlägg