Värdegrundsarbete i fokus

Dela inlägget

Värdegrundsarbete i fokus

Dela inlägget

Vi arbetar med våra värdeord S=Stolthet T=Trygghet E=Engagemang

För Svenska Takelement är det viktigt att vi har en hållbar företagskultur. Värdegrunderna är just grunden för denna kultur och det är mycket viktigt att dessa är  väl förankrade och genomsyrar hela vår organisation och verksamhet. Detta då arbetsplatsen alltid speglar just de värderingarna genom sina attityder och beteenden både internt och externt.

Värdegrundsarbete måste vara levande då organisationer är föränderliga. Det är inte något man gör lite snabbt en gång för att sedan glömma bort, eller något man gör för syns skull. Är det något vi är stolta över och som ger oss ett kvitto på just detta är när vi får besök, det kan vara kunder, potentiella medarbetare eller leverantörer. Alla vittnar dem om den varma stämningen, ordning och reda i fabrik och det trevliga bemötandet. Det är ingen slump utan ett ständigt pågående arbete – nedan ser ni lite bilder från senaste APT (arbetsplatsträffen) där just värdegrundsarbete var i fokus. 

STE som vi förkortar vårt företagsnamn står såklart för Svenska Takelement MEN det står också för våra värdeord STOLTHET, TRYGGHET och ENGAGEMANG. Tack alla fina medarbetare för era kloka tankar i våra värdegrundssamtal. Det gör företaget starkare och vi blir ännu bättre när vi är ett sammansvetsat enat lag!

Andra inlägg