Varför gå över ån efter vatten?

Dela inlägget

Varför gå över ån efter vatten?

Dela inlägget

I byggbranschen finns en försiktighet som uppskattas hos många. Vi bygger enligt fastställda normer och sätter ett stort värde på beprövad erfarenhet. Konstruktör efter konstruktör ritar in det som finns lättillgängligt i våra byggkataloger, då detta känns både tryggt och säkert.

I byggbranschen finns en försiktighet som uppskattas hos många. Vi bygger enligt fastställda normer och sätter ett stort värde på beprövad erfarenhet. Konstruktör efter konstruktör ritar in det som finns lättillgängligt i våra byggkataloger, då detta känns både tryggt och säkert. På så sätt betraktas byggbranschen som väldigt konservativ och svårföränderlig för många.

Tänket “varför gå över ån efter vatten” gör att vi sällan begår några misstag. Samma tänk gör oss samtidigt offer till en förutbestämd verklighet som hindrar oss från att tänka annorlunda och utveckla nya idéer.

Vi på Svenska Takelement hade precis som många andra har förutfattade meningar och fördomar kring vad som var möjligt för oss att genomföra. Vi hade en klar vision som vi idealiserade vid vår uppstart av företaget. Vi pratade ofta om olika idéer såsom “- Ja, i de bästa av världar skulle vi göra såhär. Men så kan man ju inte göra idag. Det finns ingen som gör så.”

Vi ville vara en svensk kvalitetstillverkare av takelement som höjde upp värdet av trä som byggmaterial och som lyfte fram användandet av träprefabricering som byggsätt. Dessutom ville vi uppnå detta genom att vara en god arbetsgivare med schyssta villkor, på svensk mark. En vision som i början av 2019 kändes som en ren utopi.

Det fanns väl ingen som frivilligt lade sina fabriker med tillverkning i Sverige, med Svenska villkor? Är det ens möjligt att klara konkurrensen och ta jobb utan att fuska med avtal och billig arbetskraft? Idag 2021 efter en pandemis intågande och med en hög miljömedvetenhet där konsumenternas krav på kvalité ökar, kan vi på Svenska Takelement visa att det faktiskt går.

Vi startade Svenska Takelement 2019 med inte mycket mer än goda idéer och lång erfarenhet. Bolagets VD Göran Petersén startade sin bana inom byggbranschen som konstruktör redan på 1970-talet. Ihop med sina döttrars driv och kunskaper från sina respektive karriärer inom ekonomi, försäljning och ledarskap kunde visionen genomföras.

Idag 2021 har vi en fabrik i Västerås med 18 stycken anställda snickare. Vi har kollektivavtal med GS fackförbund och lägger stor vikt vid trivsel på arbetet. Svenska Takelement bara ökar i sin framfart och med sin enda konkurrent i Sverige, företaget Lättelement i Örnsköldsvik, ser framtiden ljus ut.

Vi känner en enorm stolthet över att vi under en svår tid i världen bidragit till att skapa arbetstillfällen på hemmaplan. I skrivandets stund har intervjuer för fler anställningar pågått. Vem vet vart vi befinner oss 2022.

Vill ni besöka vår tillverkning hittar ni oss på Motorgränd 44 i Västerås. Varmt Välkomna!

Andra inlägg