Andreas koordinerar alla leveranser!

Dela inlägget

Andreas koordinerar alla leveranser!

Dela inlägget

 – Nu under våren har vi väldigt många leveranser varje vecka. Jag försöker samordna detta med våra lagbasar och ett leveransschema som stämmer överens med byggarbetsplatsen önskemål om leveransdatum.  När allt stämmer bokar jag in alla lastbilar via fraktföretaget. Våra takelement plastas in och väderskyddas vilket gör att vi kan använda öppna lastbilar med trailer. Detta möjliggör att takelementen kan monteras direkt från bil eller ställas av och lagras på plats. 

Hur går leveransplaneringen hos Svenska Takelement till?  

– Leveransplaneringen går ut på att samordna tillverkningen av takelementen i fabrik till att hamna på rätt plats, på rätt bil till byggarbetsplatsen. Våra takelement packas två och två, vilket innebär att fabriken följer en tillverkningsordning som de packar blocken efter. Denna tillverkningsordning ska stämma överens med lastningen på lastbilarna samt montageordningen som bygget önskar. Vi försöker alltid anpassa vår tillverkning efter byggarbetsplatsens önskemål. Väljer beställaren att lasta av takelementen på plats, anpassas lastningen på bilarna efter det och på samma vis om montaget sker direkt från lastbil. Varje block har 4st lyftpunkter som lyftkranen kan koppla på för att lyfta av antingen ett i taget eller två och två. Vi använder truckar med förlängningsgafflar för att lyfta elementen ut från fabrik till lastbilarna. 

– Då vi skräddarsyr blocken efter varje projekt kan många block ha olika former. Det ställer högre krav på att lastningen fungerar på lastbilarna. Det sättet jag har valt att lösa detta på är genom att packa lastbilarna direkt i vår färdiga tekla-modell. Då kan jag tidigt se om det är möjligt att lasta blocken och att maxhöjd/längd stämmer överens med lastbilarna. En fördel med detta är att byggarbetsplatsen får ta del av leveransordningen i ett tidigare skede och kan då börja planera montaget efter hur blocken kommer att levereras.  

 – Nu under våren har vi väldigt många leveranser varje vecka.

Jag försöker samordna detta med våra lagbasar och med ett leveransschema som stämmer överens med byggarbetsplatsens önskemål om leveransdatum. 

När allt överensstämmer bokar jag in alla lastbilar via fraktföretaget.

Våra takelement plastas in och väderskyddas vilket gör att vi kan använda öppna lastbilar med trailer.

Detta möjliggör att takelementen kan monteras direkt från bil eller ställas av och lagras på plats. 

Andra inlägg