Hög säkerhet

Dela inlägget

Hög säkerhet

Dela inlägget

Följer du med i tiden? Idag vet alla att om vi ska nå klimatmålen – måste vi bygga mer med trä. Träd binder och lagrar koldioxid under sin växtperiod.

Följer du med i tiden?

Idag vet alla att om vi ska nå klimatmålen – måste vi bygga mer med trä. Träd binder och lagrar koldioxid under sin växtperiod. Den lagring som då har skett transporteras sedan vidare till byggnader med träprodukter. När vi bygger mestadels med trä bidrar vi till att minska utsläppen av växthusgaser, som uppstår när vi använder icke förnybara material. Vi på Svenska Takelement förordar trä, men är inte rädda för att kombinera det med stål och betong för bästa effekt.

Två stora orosmoment som beställaren oftast har inför byggande med trä är brandklass och fukt. Svenska Takelement har lösningar på båda dessa orosmoment.

Vi bygger med vetskapen om dagens klimatfråga och ser därför till att maxa effekten för varje projekt, utifrån varje beställares krav på fukt och brandklass. Vi har en produkt som i sitt grundutförande uppnår REI15, tack vare vår unika kombination av trä och stålplåt. I dagsläget har vi levererat produkter som uppnår brandklass REI60. Vi har kapacitet att leverera produkter med brandklass REI90.

Vad gäller fukt är det självklart att betong och stål har mindre uppsugningsförmåga än trä. Men om man tror att det enda alternativet som då återstår är ett annat val av grundmaterial, är det att gravt förenkla sitt tankesätt. Svaret på denna fråga ligger snarare i att redan under projekteringen skydda elementets alla detaljer, så att man eliminerar att elementen kan utsättas för fukt.

Svenska Takelement levererar fabrikstorra element, där alla anslutningsdetaljer är väl skyddade mot fukt. Exponering av fukt kan endast ske under montagetiden. Därför är det viktigt med snabba montage. När väl taket är på, är byggnaden tät och väderskyddad.

Svenska Takelement har konstruerat en produkt med mycket bra konstruktionsvärden. Våra vägg- och takelement är både förstklassiga och konkurrenskraftiga. Dessutom föreslår vi det optimala utförandet för kund när det gäller hållbarhet, miljötänk och kort produktionstid.

Besök vår hemsida för att läsa mer om vår produkt och hur vi kan nå klimatmålen genom att bygga mer med trä:
Klicka här

Andra inlägg