Ektorps skola och idrottshall

Dela inlägget

Ektorps skola och idrottshall

Dela inlägget

Läs mer om vårt aktuella projekt Ektorps skola i Nacka.

I samverkan med Nacka Kommun och Hemsö bygger In3prenör en ny skolbyggnad för åk F-9 inklusive förskola för totalt 900 elever, en fullstor idrottshall samt en multisportplan på skolgården. Byggstart med rivning av den gamla skolan skedde sommaren 2023 och färdigställandet sker sommaren 2025. Hela befintliga skolverksamheten evakueras under byggnationen till en skola i närområdet. Projektet ställer höga krav på logistik och hänsyn till boende i närliggande bostadsområde. Skolan kommer att ägas och förvaltas av Hemsö och Nacka kommun ansvarar sedan för skolverksamheten.

Byggnaderna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver med ambition att erhålla Miljöbyggnad Guld för energianvändning.

Vi på Svenska Takelement har fått äran att leverera takelement till både skolan och idrottshallen på totalt 4760 kvm takelement. Taklementens U-värde = 0,107 W / m2 och har en brandklass på REI 60. 

Vi är i full gång med detta projekt och både K-avdelningen och produktionen förbereder så att utförandet kommer att bli så bra som möjligt. Just Nacka kommun och Ektorp har två av ägarna på Svenska Takelement koppling till så det är extra roligt att få vara med i detta projekt!

Våra takelement passar till de flesta byggnationer där kravet på isolerade tak förordas, såsom flerbostadshus, skolbyggnader, kontorsbyggnader, industribyggnader samt sporthallar. LVL-balken är en homogen limmad träbalk med mycket bra konstruktionsvärden. LVL-balken ger möjligheter att profilera takfoten på ett enkelt sätt.

Vid projekteringen av våra takelement tas hänsyn till erforderliga håltagningar såsom ventilation, takfönster, takluckor med mera. Våra takelement passar utmärkt att användas vid dimensionering av den stabiliserande styva takskivan

Vårt takelement är en modern hybridkonstruktion med fullständig samverkan mellan ingående material som tillsammans får förstklassiga hållfasthetsvärden gällande bärighet, styvhet och brandklass.

Uppbyggnaden på vårt element ger friheter för arkitekter och beställare, där vi kan skapa frihet i projekten med avancerade former.

Tillverkningen sker i kontrollerad inomhusmiljö, vilket ger fullständig kontroll på fuktsäkerhet.

– Varmt välkommen att höra av dig till mig så hjälper jag dig med just ditt projekt!

Charlotta Tingstedt
Försäljningschef

Andra inlägg