Vår produkt rekommenderas i byggvarubedömningen!

Dela inlägget

Vår produkt rekommenderas i byggvarubedömningen!

Dela inlägget

Våra takelement har bedömts av byggvarubedömningen och rekommenderas.

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Det innebär att våra produkter blir bedömda utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart. Läs mer nedan: 

Vårt takelement har tilldelats den högsta nivån. Rekommenderas.

– Mitt arbete med Byggvarubedömningen tog vid då vi behövde uppdatera vår produkt efter en rad förbättringsåtgärder sedan Svenska Takelement startade. Vi hade vid det tillfället i totalen betyget Accepteras. Efter uppdatering i Byggvarubedömningen nådde vi högsta betyget Rekommenderas. Det som gjorde att vi kunde höja betyget är arbetet med vår livscykel. Vi arbetar mycket med hantering av spill och återvinning, vilket har gett resultat. Det är något vi är väldigt stolta över. Vi är också väldigt stolta över att vårt innehåll alltid har haft betyget Rekommenderas. Det blir genom detta tydligt att vi har en miljövänlig produkt, trots det ser vi ju såklart över våra materialval för att utvecklingen ska gå åt rätt håll.

Samarbetet med Byggvarubedömningen fungerar alltid bra. Det är lätt för oss som materialleverantör att deklarera vår produkt. Vid svårigheter finns alltid handläggare att tillgå. För att vi som leverantörer ska kunna göra verkliga förändringar behövs kompententa personer som kan kemi och miljö på ett djupare plan än vad jag och många andra på min post besitter. Jag skulle gärna se att fler verkade för att göra miljöarbetet mer lättillgängligt. Det är mycket kemiskt innehåll att ha koll på, särskilt för oss som har en sammansatt produkt.

Byggbranschen är i en tid där allt fler ställer om och blir mer miljömedvetna. Vi vill självklart vara med på den resan och Byggvarubedömningen är ett jättebra verktyg för det!

Andrea Johnsson, Miljöansvarig Konstruktör på STE

Vi tar hälsa och miljö på allvar! För att minska byggnaders klimatpåverkan behöver fokus ligga på värmeisoleringsförmåga, då blir energiförbrukningen låg. Våra takelement kan anpassas i tjocklek så önskat U-värde lätt uppnås. Vi når även tätt hus snabbt med förkortad total byggtid som resultat.

Förutom att Svenska Takelement bidrar till minskad energiförbrukning under byggnaders livstid bidrar vi även till ett hållbart byggande. Vår produkt består till största del av trä, vilket är en förnybar resurs. Vi använder dessutom enbart FSC-märkta råvaror, tar tillvara spill i så stor utsträckning som möjligt, och återvinner slutligen det trä vi inte längre kan använda.  Vi ser allt avfall som en resurs och för oss är återvinning viktigt. Till exempel sorterar vi plast (som det inköpta materialet är skyddat med) i tre kategorier.

Andra inlägg