Just nu bygger vi Furutåskolan!

Dela inlägget

Just nu bygger vi Furutåskolan!

Dela inlägget

Just nu i fabriken – Furutåskolan

Den 20 november 2021 beslutade utbildningsnämnden i Växjö kommun att tillsammans med lokalförsörjningsavdelningen och Vöfab, starta upp ett lokalprojekt för en nybyggnation av Furutåskolan. Inriktningen för projektet är att ersätta befintliga skolbyggnader med nya och utöka kapaciteten till en F-6-skola med tre paralleller för 525 elever. Projektet omfattar även ett mottagningskök och en ny sporthall. Den nya skolan planeras vara färdig höstterminen 2025. Sporthallen beräknas stå klar under hösten 2026. 

Kund: Dynacon Construction AB

Projekt: Furutåskolan

Kvm Takelement: 3974 Kvm

Miljöklass: Passivhus

Furutåskolan är det första passivhuset för Svenska Takelement!

Ansvarig konstruktör Andreas Axelsson berättar mer om sin upplevelse av projektet:

– Det är ett roligt och utmanande projekt. Utmaningarna är bland annat element som konsolar utan nockbalk, ränndalar som ska mötas ned i en takfot, stora ventilationsgenomföringar som ger 2.8m breda element till skillnad från vår standard på 2.4m. Även takets storlek på ca 4000 m2 gör det utmanande då det gäller att 12.000 st bitar ska hamna rätt på millimeternivå när det är prefab. 

Vårt takelement som standard bygger vi med fullhöga LVL-balkar (vanligen cc600) och full-isolerar med stenullsisolering för att klara brandklasser upp till R90 utan brandgips. För Furutåskolan har beställaren satt kravet Passivhus Plus som våra takelement ska uppfylla. Det har inneburit att lufttäthet och u-värdeskrav är extra högt. För att klara vår kunds högt satta u-värdeskrav på 0,071 W/m2K har vi behövt göra vissa förändringar i vårt standardelement. Vi har smalnat av och glesat ut våra 500mm höga balkar till cc1200. Vi har bytt ut isoleringen från stenull (λ = 0,037) till glasull (λ = 0,033) och vi sätter inte bara en tätningslist i fogarna utan två. Dubbla tätningslister är en extra säkerhet om någon skulle skadas vid transport eller montage. När sedan elementen är monterade på plats kommer även alla fogar att tejpas för att ytterligare säkerställa lufttätheten.  

I tidigt skede i projekteringen fick vi på konstruktionsavdelningen en utbildning av projektets passivhusexpert Simone Kreutzer Wesslund om just passivhus. I projekteringen har jag tillsammans med projekteringsgruppen noga gått igenom alla detaljer och justerat efter kundens/projektörernas önskemål. Innan produktionsstart fick även alla snickare utbildas i passivhus för att få en bättre förståelse för vilken noggrannhet det krävs att bygga takelement med dessa högt satta krav. Nu är produktionen i full gång utanför vår kontorsdörr och det är riktigt roligt att få se de stora 13.2m långa takelementen byggas i fabriken. 


Andreas Axelsson, Konstruktör på STE

I fabriken jobbas det för fullt:

Andra inlägg