Vi hjälper er bygga mer grönt!

Dela inlägget

Vi hjälper er bygga mer grönt!

Dela inlägget

Många av våra kunder gör aktiva val att ställa om för att bygga mer grönt.

Bygg- och anläggningssektorn står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. Ansvaret är därmed stort vad gäller att minska den negativa påverkan på miljön och bidra med hållbar utveckling. Vi märker en stor skillnad i efterfrågan vad gäller just miljöaspekt och många har ansträngt sig för att visa att man som företag tar kliv mot ett hållbart byggande. Förbättringar så som grön betong och grön asfalt som har lägre klimatbelastning än traditionella produkter har tagits fram. Men, än finns det mycket kvar att göra och vi vill hjälpa våra kunder att våga ta klivet in i nästa steg i deras klimatresa. Helheten behöver arbetas mer med vad gäller innovation, cirkularitet, återbrukat material samt design som stödjer flexibilitet och långsiktigt brukande, så att behovet av rivning och ombyggnation minskar.

Tänk som Ford – våga ta klivet mot ett grönare byggande!

Henry Ford

”När allting tycks gå dig emot ska du tänka på att ett flygplan lyfter alltid  i motvind, inte i medvind!”

I Sverige idag byggs det ofantligt mycket logistikhallar, ni ser dem liksom vi överallt så fort man rör sig på motorvägarna genom Sverige. Byggtekniken och materialet för dessa gigantiska hallar är i princip densamma som den alltid varit. Det vill vi ändra på!

Idag använder sig de flesta av isolerade sandwishpaneler när det gäller byggnation av väggarna till dessa hallar.  Vad gäller taket är tänket ungefär detsamma som det alltid varit med bärande högprofilerad plåt, tung isolering och ytskikt i form av duk eller papp. 

Vi bygger takelement som till största del består helt av trä. Trä tror vi är framtidens byggmaterial då vi vet att fördelarna är många. Det är ett miljövänligt material som är lätt att bearbeta. 

Takelementet STE195PIR är framtaget specifikt för logistikhallar där vi möter behovet av ett mer CO2-vänligt tak. Takelementet är framtaget för alla typer av hallbyggnader till exempel logistikhallar, sporthallar, ishallar, ridhus, industribyggnader etcetera. Elementbyggeri med takelement innebär även möjlighet att demontera och bygga upp på ny plats om behov skulle uppstå. Takelementets enkelhet och exponering från undersidan med synliga LVL-balkar och synlig takplywood ger ett mycket trevligt och varmt intryck för brukaren.

Vi har lösningen för dig – tveka inte att ta kontakt! 

021 – 50 500

Andra inlägg