Vi levererar tak- och väggelement till Logicenters nya projekt Triple Zero!

Dela inlägget

Vi levererar tak- och väggelement till Logicenters nya projekt Triple Zero!

Dela inlägget

Logicenters vill bli ledande logistikfastighetsaktör inom utvecklingen av koldioxidneutrala anläggningar i alla led. Projektet Triple Zero kommer bli en del av Bålsta Logistikpark i norra Stockholm.

Logicenters vill bli ledande logistikfastighetsaktör inom utvecklingen av koldioxidneutrala anläggningar i alla led. Projektet Triple Zero kommer bli en del av Bålsta Logistikpark i norra Stockholm. Namnet kommer från ambitionen med noll utsläpp under byggnationen och noll utsläpp under själva driften. Den tredje nollan handlar om att i framtiden kunna bygga co2-neutralt utan att kostnaderna blir högre än dagens byggen. Den nya logistikanläggningen står helt färdig under slutet av 2023 med en totalyta på 20 000 kvm.

Den traditionellt använda stålstommen byts nu ut till träkonstruktioner och Svenska Takelement valdes ut till att leverera både tak- och väggelement. Våra konstruktörer är i full gång med projekteringen. Svenska Takelement skräddarsyr sina produkter efter kundernas behov. I detta fall var det viktigt för Logicenters att vi, förutom vårt trämaterial, använde oss av hampaisolering i elementen. Logicenters har redan minskat materialbundet co2 med hela 60% men för att komma ned till noll, behöver de balansera med material som binder mer co2 än vad det släpper ut, därav användandet av både trä och hampa.

Som projektledare ansvarar jag för att ta fram alla handlingar som montaget och vår produktion behöver. I nuläget är handlingarna för 18. 000 mtakelement klara för tillverkning. Det som gör Triple Zero unikt är den enorma volym som byggnaden har. Varje ingående del har mängdats fram av vår Tekla-modell för att underlätta alla inköpen. Vi har effektiviserat vår produktion genom att räkna ut längder på kertobalkar och reglar så att vi anpassar hampaisoleringen på bästa sätt. Vi har även fått en stor del av materialet färdigkapat från våra leverantörer. Det ska bli mycket spännande att följa produktionen när de nu drar i gång under nästa vecka. Takelementen är 15m långa, vilket ställer höga krav på all typ av logistik. Triple Zero är ett mycket roligt projekt att få vara en del av!

Andreas Axelsson
Konstruktör
Svenska Takelement

Eftersom vi på Svenska Takelement brinner för hållbart byggande är vi väldigt glada över att få vara en del av projektet Triple Zero. Det här är framtidens sätt att bygga!

Andrea Johnsson
Konstruktör och Miljöansvarig
Svenska Takelement

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig i ditt projekt?

Kontakta gärna vår säljare Mathias Johansson!

Andra inlägg